Svátek má: Doubravka

Politika

Velikost textu:

Doubrava: O nezapomenutelných cikánech a islamistech

Doubrava: O nezapomenutelných cikánech a islamistech

Ústecký senátor Jaroslav Doubrava se podivil, že v těchto dnech si dovolili v Lidových novinách uveřejnit zajímavý rozhovor zabývající se albánsko - kosovským fenoménem a prolhaností EU a NATO ve vztahu k situaci na Balkánu.

Jaroslav Doubrava, senátor
29. září 2019 - 07:20

Je symbolické, že v rozhovoru je zmínka o cikánech. Jsou v EU jistou pátou kolonou čili podivnými migranty a předobrazem jak to s námi dopadne, když si necháme do východní Evropy nakvartýrovat islámské migranty, uvádí senátor Doubrava v rozhovoru s publicistou Františkem Ročkem:

Proč vás rozhovor zaujal?

„Na začátku rozhovoru o zkušenostech z pozorovacích misí na Balkáně je zdůrazněno, že podle Tomáše Evana jediný rozumný a morální krok české vlády ke Kosovu by mělo být „oduznání“ jeho samostatnosti. Evan říká: „Změnit naši pozici by byla menší ostuda než pokračovat v uznání státu, který státem nikdy nebyl a být by ani neměl.“ A správně Evan zdůrazňuje, že kosovská „vládnoucí garnitura … kdyby neměla explicitní krytí od západních mocností, dávno museli všichni z nich skončit před soudem. V Kosovu si o tom povídají všichni. Zmizelo tam velké množství svědků, kteří odmítají vypovídat nebo se po nich prostě slehla zem.“ Zajímavé je, že ve velkém rozhovoru se zmínil též o cikánech. Bylo to důležité," vysvětluje senátor Jaroslav Doubrava.

V jaké souvislosti hovořil o cikánech?

„V souvislosti s volbami v Kosovu a Albánii, o takzvaném nákupu voleb. Na otázku kolik stojí jeden hlas, uvedl, že se to liší, protože v případě cikánů, on říkal Romů, zažil uplácení pytli s moukou pro celou vesnici. Jednalo se přitom jenom o pár desítek eur. Tím připomenul, že cikáni mají potenciál být zvláštním destabilizujícím prvkem. Cizinci mezi námi," pokračuje Doubrava..

V jakém smyslu?

„Také u nás musíme přemýšlet o více méně nebezpečných fenoménech: jde o cikány a islámské  migranty. Je mi lhostejné jaké kulturní zvyky a obyčeje přežívají v cikánské populaci. Je mi lhostejné též učení islámu. S cikány, případně s Romy, se setkávám jako s občany, a také jako s těžko ovladatelnými nepřizpůsobivými lidmi. Podle toho se ke každému jednotlivému člověku chovám. Mohamedáni, čili vyznavači islámu, představují potenciální nebezpečí pro svou nábožensko – kulturní sebestřednost. Ať jde o cikány nebo o vyznavače islámu, ti, kteří se chovají naprosto normálně, jako ostatní občané v ČR, doplácejí na své nepřizpůsobivé, netolerantní, až nebezpečné „soukmenovce“," upozorňuje senátor.

Existuje jistá paralela mezi cikány a lidmi islámu?

„Ano. Stále mám pocit, že cikánské obyvatelstvo představuje do jisté míry cizince mezi námi, jakési vnitřní migranty. Budu citovat z knihy - Petr Bakalář, Tabu v sociálních vědách, Votobia Praha, 2003, str. 89-90: „…Romové jako celek pravidelně v testech IQ skórují v pásmu subnormality. Rozdíl mezi průměrem romské a neromské populace se vysvětluje odlišným prostředím, jiným žebříčkem hodnot (vzdělání není ceněno) atd. Je nepochybné, že prostředí, v kterém Romové žijí, nepřispívá k rozvoji toho, co inteligenční testy měří. Na druhou stranu se zdá nepravděpodobné, že by rozdílné prostředí bylo jedinou a postačující odpovědí. Je možné, že se na intelektovém deficitu podílejí i biologické faktory…“ upřesňuje Jaroslav Doubrava.Co mají tedy cikáni a islamisté společného?

„Jsou to migranti, kteří se chovají do jisté míry obdobně. Vezměte si ekonomické kořeny migrace. Slovenští cikáni ve svých osadách byli a jsou nebezpečným zdrojem migrace cikánů do Čech. Žiji v podmínkách, o kterých jsou přesvědčeni, že mohou být jinde o něco lepší. Zvláště po roce 1990 byla oblast ČR pro ně něčím, jako pro islámské obyvatelstvo je Německo nebo Švédsko… Zvláště zajímavým se stala pro lidi ze slovenských osad ČR v roce 2004 a v dalších letech kvůli snížení sociálních dávek," říká Doubrava..

Jenže, lidé z islámských oblastí skrývají ekonomickou migraci do EU za motiv útěku před násilím?

„Násilí jako zdroj migrace je velkým motivem u islámských migrantů, ale motiv násilí a vyhrůžek nutil k útěku prý i některé cikány ze slovenských osad. Předstírali, že takový byl důvod jejich odchodu," je přesvědčen Doubrava.

Můžete uvést nějaký případ ze Slovenska?

„Např. v jedné zprávě bylo uvedeno: „… pokus východoslovenských Romů z bohatých velkorodin (jednalo se cca o 180 osob), často napojených na lichvářské sítě, získat azyl ve Finsku … zjevně poukazuje na sociální diferenciaci mezi pracovními a azylovými migranty orientovanými na ČR a bohatou vrstvu „etnoturistů“ se zkušeností pobytů v Belgii a Velké Británii…“ Bylo doslova legrační, že vykořisťovatelé chudých cikánům úžerníci, čili sprostí lichváři, se snažili zajistit si bydlo na úrovni mezi demokraty např. ve Finsku. Emigrovali jako azyloví migranti před krutostí slovenského státu. Nejedná se o citaci z článku českých rasistů, jak by rádi tvrdili potrhlí aktivisté, ale je to v oficiální „Závěrečné zprávě k projektu Zajištění monitoringu migračních tendencí v romských lokalitách východního Slovenska… (Č.j. OAM-175-2/2004).“," cituje Jaroslav Doubrava.


Z jakého důvodu ještě vidíte souvislost mezi cikánských a islámským problémem?

„Pokud se dnes hovoří o obavách občanů z asijských a afrických migrantů, u nás na severu Čech jsou v podobné situaci i některá panelová sídliště, třeba v ústeckém Mojžíři, v litvínovském Janově či v mosteckém Chanově.  Tam jsou sestěhováni čeští vnitřní migranti. Lidé, které nikdo nikde nechce, protože jsou nepřizpůsobiví. Jejich normy chování jsou agresivně primitivní. Realitní kanceláře skupují volné byty v sídlišti a vnitřní migranty sem stěhují jako do sídlištní odpadkové zóny," přibližuje dnešní praxi senátor..

A souvislost s islámem?

„Podobná zkušenost je i s islámským obyvatelstvem EU. Agresivní skupiny si dovolí cokoliv, co jim státní moc umožní. Nejhorší je, že se z toho stávají lokální epidemie vzájemného napodobování. Dnes je až fašistickou tendencí v Evropě nekompromisní prosazování islámu jako jediné pravé víry – islamismus mezi lidmi žijícími v EU a pocházejícími z tzv. islámských zemí. Krajní verzí novodobého „humanitního“ fašismu je idea, že Evropa musí přijmout všechny migranty, kteří do ní chtějí vstoupit. U nás zase kritika chování nepřizpůsobivého cikánského obyvatelstva je bezmála vydávána za trestný čin – přímo tím vyhrožuje ženská, kterou z neznámého důvodu udělali ombudsmankou – Anna Šabatová.," dodává senátor Jaroslav Doubrava.

(rp,fr,prvnizpravy.cz,foto:arch.)