Svátek má: Zuzana

Politika

Velikost textu:

Kejhání potrefené husy ústavní soud smetl

Kejhání potrefené husy ústavní soud smetl

Ústavní soud v lednu 2019 smetl ze stolu stížnost čtyř mužů z neslavně proslulého mosteckého sídliště Chánov.

Vybydlený byt na sídlišti Janov
26. ledna 2019 - 08:20

Muži si dělali legraci z justice tím, že s pomocí aktivistů podali žalobu kvůli tomu, že se jim nelíbila některá hesla z kampaně před loňskými komunálními volbami v Mostě. Označovali předvolební aktivity za rasistické.
Podali stížnost na volební sdružení Otevřená radnice Most a Sdružení Mostečané Mostu. Neuspěli u krajského ani ústavního soudu, komentuje pro Prvnizpravy.cz publicista František Roček a pokračuje rozhovorem s Františkem Rybou..

František Ryba, ředitel bytového družstva SBD Krušnohor, předseda rady bytových družstev severočeské oblasti a též sekretář Sdružení Mostečané Mostu, žalobu považoval za vtip roku.

Zeptali jsme se Františka Ryby proč od začátku věřil, že ústavní soud stížnosti nevyhoví?

Stížnost byla absurdní. Vždyť předtím to zamítl krajský soud. Co je špatného na programu vybudování vesnice pro lůzu, zavedení bezdoplatkové zóny pro všechny bytové domy ve městě, nebo co je divného na boji proti dětským gangům?

Čili, někdo dal k soudu nesmyslnou žalobu?

Podivní aktivisté mají zvláštní psychickou úchylku. Myslí si, že všechno je dovoleno, a říkají tomu liberalismus. Zneužívají rozostřených hranic práva moderní doby. Kde není žalobce není ani soudce, všichni si mohou dělat co chtějí, dokud je někdo nezastaví. A pokud je někdo chce zastavit, dají ho k soudu, že prý porušuje nějaká lidská práva.

O tom je i tento případ?

Ano. Pro někoho je normální vybydlovat paneláky tak, až musí být v chánovském sídlišti strženy totálně zničené domy. Podobná situace je i v panelovém sídlišti Janov v Litvínově. Pro někoho je normální bydlet v domě jenom dokud ho nezničí. Mezitím dospělí i děti „pouze“ pořvávají až do noci před domem. Říká se tomu mezi podivnými liberály normální chování, prý jenom hlasitější mluvení. A řvouni se usmívají, protože tento tlak nepřizpůsobivých na okolí je téměř nepostižitelný… Proč také nehodit odpadky z okna? Proč se nevykadit na podlahu do vedlejšího bytu, protože je prázdný, a nikdo tam nebydlí, jako na litvínovském sídlišti Janov? Někteří mají jistotu, že když za ně platí nájem sociálka, mohou dělat všechno, co jsem řekl před chvilkou. A je jedno, jestli jsou bílí, černí nebo fialoví…

A ještě se jich zastane ombudsmanka?

Bohužel, o to je situace horší. Annu Šabatovou, ombudsmanku, jsem slyšel při její návštěvě Mostecka, jak takové chování omlouvá a bagatelizuje. Dokonce se jí nelíbí, že o lidech, kteří nerespektují obecný pořádek, mluvíme jako o nepřizpůsobivých. Ale jak je jinak nazývat, když své okolí neustále obtěžují nebo přímo škodí?

Jak s tím souvisí stížnost k ústavnímu soudu?

Jde o stupňování manýrů, které omlouvá ombudsmanka. Jde o liberální politický terorismus. Co není podle jejich představ, považují za porušování nějakých lidských práv. Jsou představiteli moderní inkvizice.

Proč byla podle vás stížnost k ústavnímu soudu směšná?

Napadli třeba slogan „Postavíme vesnici pro lůzu“. Nejde o nic jiného, než že postavíme mimo obytnou zónu vesnici pro nepřizpůsobivé. Nikoho tím nenapadáme. Oznamujeme obecné opatření proti těm, kteří ostatním dělají ze života peklo. A jak jsem již řekl, je jedno, jaké jsou pleti, národnosti nebo vyznání.

Čili, pokud čtyři chlapíci z Chánova podali stížnost, znamená to, že oni sami sebe identifikovali jako lůzu?

Je to velmi úsměvné. Ultraliberální aktivisté jim sice napsali chytrou žalobu k soudu, a ještě chytřejší stížnost k ústavnímu soudu, ale ve své chytrosti zapomněli na to, že nikde není definováno který Lojza nebo Tonda na Mostecku patří mezi lůzu. To bude vždy posuzováno  až případ od případu.


Také napadali hesla typu „Nepřizpůsobivé není třeba řešit, ale vyřešit“?

To je ještě humornější. Liberální aktivisté, kteří připravovali pohádku pro soud, neumí česky. Něco „řešit“ znamená neustále o tom kecat, ale nic neudělat. „Vyřešit“ znamená záležitost uzavřít tím, že se přijmou  konkrétní opatření.  

Také vás žalovali kvůli sloganu „Neumíš se chovat, nemůžeš s námi žít“?

Ano, ale není to snad pravdivý slogan? Pokud pro někoho je normální bydlet v domě jenom, dokud ho nezničí, takový člověk s námi slušnými žít nemůže. Z žaloby tedy vyplývá, že ti čtyři, co nás žalovali, požadovali, aby jim nikdo nebránil v tom, aby se chovali tak jako nepřizpůsobiví lidé například na sídlišti v litvínovském Janově? Tak to chápu.

Stížnost na rasistickou předvolební kampaň v Mostě teď směřuje k Evropskému soudu pro lidská práva, protože český ústavní soud je zarmoutil. Co vy na to?

Lidské bláznovství nemá hranice. Prý vykoumali, že jsme porušili článek 3 úmluvy o všelijakých lidských právech - jde prý například o špatné zacházení. Pokud ale jde o článek 3., tam je napsáno: „Nikdo nesmí být mučen nebo podrobován nelidskému či ponižujícímu zacházení anebo trestu.“ Co mají předvolební slogany s tímto společného? Ani vybízení k nějakému ponižujícími nebo nelidskému zacházení nepřichází v úvahu. Naopak slogan „Neumíš se chovat, nemůžeš s námi žít“ je velmi pozitivní a společensky povzbudivý. Znamená závazek, že nebudeme tolerovat nepřístojné chování osob terorizujících sousedy.

Prý jste pěkné potvory, protože porušujete i článek č. 8 – týkající se narušení soukromého a rodinného života?

Pokud mám dojem, že podivní aktivisté mají zvláštní psychickou úchylku, zde je toho důkaz, že vidí něco, co neexistuje. Podle úmluvy, kterou zneužívají, podle článku 8. úmluvy má každý právo na respektování soukromého a rodinného života. Copak jim z toho co je uvedeného ve sloganech bere někdo něco z jejich soukromého a rodinného života?

Také jsem slyšel názor, že se jim nejednalo jenom o hesla ve volbách, ale o další možnost jak se snažit o prosazení toho co nazýváte liberálním terorem?

Jeden ze čtyř aktivistů, co podávali stížnost, nějaký Bažo řekl Deníku „odmítnutí naší stížnosti Ústavním soudem jsme očekávali.“ Tím přiznal, že šlo jenom o trik. Něco zkusit. Aktivisté rádi sbírají rozsudky. Cenné jsou pro ně i rozsudky v případech kde prohráli, protože vždy najdou několik vět, které se jim hodí pro jejich další mediální manipulace.

Například?

Advokátka, která vypracovala stížnost ke krajskému soudu, soud prohrála a tak si vymyslela interpretaci rozsudku, že „rozhodnutí pro nás vůbec nevyznívá nepříznivě... Z rozhodnutí víceméně vyplývá, že Krajský soud v Ústí nad Labem považuje volební kampaň volebních stran Sdružení Mostečané Mostu a Otevřená radnice Most za kontroverzní…“ Všimněte si, že advokátka konkrétně nepopsala, co soud přesně uvedl ve prospěch stížnosti aktivistů - řekla slovo „víceméně“. Více čeho a méně čeho? Nic. Co to je kontroverzní kampaň? Latinské controversio znamená názorový spor. Co se v minulosti mohlo zdát kontroverzní, je v řadě případů později považováno za jednoznačné. Ve sloganech jsme kontroverzně upozorňovali na nebezpečí primitivního jednání nepřizpůsobivých osob, a že je nutné se proti tomu postavit a nežvanit, ale jednat. Ale protože toto téma bylo součástí jednání s premiérem Sobotkou a Babišem, jde o kontroverzi politickou, ekonomickou a sociologickou, a některé problémy již měly na stole expertní týmy.


Sídliště Janov

Vybydlený byt na sídlišti Janov

Čili, předvolební slogany byly záměrně kontroverzní?

Zaujmete občany ve volbách obecnými žvásty? Občané, tedy i družstevníci a majitelé bytů na Mostecku, chtějí znát řešení. Vesnice pro lůzu, bezdoplatkové zóny pro bytové domy ve městě a boj proti dětským gangům? To je konkrétní program. Snad je kontroverzní, ale je to cesta ke konkrétnímu řešení.

Někdo v tom vidí rasismus?

Tak to vidí primitivní liberální populista. Žaloba, o které mluvíme, je toho dokladem. V praxi vše musí být v souladu se zákony. Díky ústeckému senátorovi Jaroslavu Doubravovi došlo k jednání představitelů bytových družstev z Mostecka a z Ústí na Labem s premiérem Sobotkou. Jednali jsme o tom jak řešit problémy s nepřizpůsobivými občany. Premiér Babiš též slíbil, že jednání budou pokračovat i  s jeho vládou. Co je ve sloganech, to jsme řešili již se Sobotkou, a budeme řešit i Babišovými ministerskými úředníky.

Jaký význam má žaloba či stížnost proti předvolební kampani v Mostu?

Jde o aktivistickou válku zamindrákovaných lidí. Právnička, která si s chlapíky z Chánova upekla legendu o předvolebním utrpení cikánů na Mostecku, říká pohádky, cituji: „…co se v Mostě před komunálními volbami stalo, pokládám za extrémně závažné. Jedná se nejenom o projevy rasismu, ale některé prvky lze označit i za prvky typické pro nacistickou ideologii.“ Konec citace. Trik s nacistickou ideologií je v cikánské nátlakové agendě aktivistických právníků v módě již od začátku 90. let. Nacistickou hrůzostrašnou kartu budou chtít využít ve stížnosti na rasistickou předvolební kampaň u Evropského soudu pro lidská práva.

Co z toho vyplývá?

Aktivisté všechno berou jako válku. Jsou to nájezdníci. Touží, aby se jim každý podřídil, protože oni jsou jediní nositelé pravdy.

Nejsou to příliš silná slova?

Setkáváme se s tím již od 90. let. Využijí všech možností a všech naivních lidí, které mohou ovlivnit. Proto se aktivisté ženou až k Evropskému soudu pro lidská práva a doufají, že soudce uhranou. Stížnost k Ústavnímu soudu brali jenom jako zástěrku, aby to mohli hnát o level výše, k evropskému soudu. Jejich cílem je popsat naší společnost jako xenofobní, rasistickou. Budou chtít ukázat, že je u nás jakýsi proticikánský rasismus. Evropský soud pro všelijaká práva se ale bude muset vyrovnat též se záhadou, proč u nás neexistuje například protivietnamský rasismus.

V co doufáte po podivném soudním maratónu?

Co bylo v předvolebním programu Sdružení Mostečané Mostu, je třeba dotáhnout při jednání na úrovni vlády a ministerstev. Cílem je upravit zákony tak, aby místo sloganů byly do detailů přijaty a novelizovány zákonné normy, které nedávají tzv. nepřizpůsobivým možnost terorizovat své okolí. A je jedno, jestli jim budeme říkat lůza, nebo nějak jinak.  

(rp,prvnizpravy.cz,foto:arch.)