Svátek má: Berta

Komentáře

Stanislav Křeček

veřejný ochránce práv

Důchody

Rčení „krádež za bílého dne“ pochází ze starých dobrých časů, kdy se kradlo pouze v noci. Dnes, kdy se krade bez ohledu na denní dobu, to již nemůže nikoho poděsit.


Rčení „krádež za bílého dne“ pochází ze starých dobrých časů, kdy se kradlo pouze v noci. Dnes, kdy se krade bez ohledu na denní dobu, to již nemůže nikoho poděsit. A pokud toto rčení opozice používala, šlo pouze o folklor, nikoliv o reálné popsání situace. Trochu se obávám, že byl podceněn nebo zcela přehlédnut fakt, že důchodci rozhodně nejsou nějakou homogenní skupinou a jejich vztah k vládě, nebo chování při volbách rozhodně není ovlivněno jen výší jejich důchodů. Ale spíše obecnou situací ve společnosti a veřejným míněním, které vlády svých chováním rozhodně ovlivňuje: sliby před volbami a realita po volbách, obecná drahota nemající vždy pochopitelné zdůvodnění, neřešená situace v bydlení nejen důchodců:

Někteří nemají ani na vlastní ani na nájem. Výše nájmů se sjednává dohodou, ale jaká je svobodná vůle k takové dohodě u nájemce, který má nájemní smlouvu na rok? Jednoduché legislativní kroky by situaci velmi zlepšily, ale chybí vůle hledat a odvaha přijmout. Zákon o dostupném bydlení snad trochu napomůže, ale rozhodně situaci nevyřeší….

Ekonomicky nenísituace důchodů rozhodně jednoznačná. Mnozí důchodci vyjadřovali souhlas s výší svých důchodů, mnozí podlehli propagačnímu tvrzení o „zadlužení vnuků“ nebo tvrzení, že „na důchody nebude“.

Jsou to všechno nesmysly. Důchody jsou placeny nikoli z nějakého „důchodového účtu“, který neexistuje, ale ze státního rozpočtu, takže peníze na důchody budou vždy. Jen nebude na něco jiného, a to je třeba brát v úvahu. Mimochodem tvrzení, že někdy nebude na důchody, otevírá otázku, zda také někdy nebude např. na sociální dávky. Třeba pro ty, kteří z nich žijí třeba již dvacet let. Ale to je jiný problém….Problém s výší důchodů není u všech důchodců, ale u některých. A rozhodně nejde o nějakou zásluhovost, jak je nám někdy tvrzeno. Ti, kteří odcházeli do důchodu např. v roce 1990, mají nižní důchod ne proto, že by se méně zasloužili, ale proto, že jim byl důchod vyměřen z tehdejší mzdy. Kdyby vláda našla systém, jak dorovnávat tyto důchody, byl by počet spokojených důchodců rozhodně vyšší.

A pokud slyším, takové nápady jako že situaci kolem důchodů by vyřešilo pouhé zrušení dvou svátků, navrhuji praktické opatření: zrušme pro příští jeden rok všechny svátky! Potom by snad přestalo to nedůstojné celospolečenské „handrkování“ o peníze, kterého jsme dnes svědky. Jen to musíme včas sdělit výrobcům kalendářů…

Stanislav Křeček

Jen o ty energie nejde, jde o důstojnost člověka.

Jen o ty energie nejde, jde o důstojnost člověka.

Stanislav Křeček 

13. listopadu 2022
Málo si uvědomujeme, že u nás už probíhá zápas nejen o ekonomickou prosperitu, o hospodářský rozvoj, ale o lidská a občanská práva občanů.

Zopakujeme Švédsko?

Zopakujeme Švédsko?

Stanislav Křeček 

22. září 2022
Vláda má ve svém programovém prohlášení závazek chránit „zranitelné občany“, ale mnozí z těch, kteří na semináři vystupovali, si nebyli jisti tím, kteří občané tuto ochranu potřebují…

Jiné výročí

Jiné výročí

Stanislav Křeček 

8. května 2022
O realistickém míru, který by zachránil lidské životy, vytvořil podmínky pro další jednání a pro vliv svobodného světa na budoucí změnu třeba aktuálně těžko přijatelných podmínek nechceme jednat s válečným zločincem Putinem

Nájem bytů, předvídatelnost a diskriminace

Nájem bytů, předvídatelnost a diskriminace

Stanislav Křeček 

20. května 2015
O tom, že důsledky právních předpisů a rozhodnutí, by měly být předvídatelné, nebude asi sporu.

Memento Cibulka?

Memento Cibulka?

Stanislav Křeček 

9. května 2015
V hlomozu aktuálních událostí - oslavy osvobození, nebo co to bylo, jmenování nebo nejmenováni profesorů – téměř unikl pozornosti další projev již infekčního problému, který má tentokráte jméno Cibulka.

Odmítněme státní výklad rodinného práva!

Odmítněme státní výklad rodinného práva!

Stanislav Křeček 

28. března 2015
Jedním z témat, které v uplynulých týdnech a měsících oživovaly naši mediální i veřejnou scénu, byla kauza dětí Michalákových.

Kdybyste měli na výběr, na post premiéra ČR byste zvolilli: