Svátek má: Berta

Komentáře

Stanislav Křeček

veřejný ochránce práv

Ministr, odbornost a politika

„Novým ministrem dopravy by měl být odborník a nestraník“, soudí, v souvislosti s aktuálními problémy s registry vozidel můj kolega poslanec Huml a stručně a jasně vyjádřil představu jakou má podstatná část veřejnosti o funkci ministra.


Něco na způsob mistra ve fabrice: člověk znalý výroby, jehož funkcí je, aby dílna (ministerstvo) šlapala a plnila úkoly a nerozptylovala se vedlejšími (politickými) skutečnostmi. Zpochybňovaní odbornosti politiků vůbec, se v poslední době stala mantrou, kterou se zachmuřenou tváří opakují všichni, kteří se zamýšlejí nad stavem věcí veřejných.

Odhlédneme-li od skutečnosti, že prostě dnes již patrně není k dispozici žádný „odborník“, který by obsáhl celou problematiku ministerstva, je představa o tom, že ministr musí být odborník v problematice resortu, který řídí, zcela mylná. Nemám bůhví jaké zkušenosti, ale podle těch mých je obecně rozšířená představa o tom, že ministrem dopravy musí být nejlepší „dopravák“, ministrem kultury největší umělec a ministrem zemědělství úspěšný sedlák, českou národní specifikou. Vtipná povídání o tom, že vláda je řízena chemikem, armáda geodetem, čas od času pobaví veřejnost. Úkolem ministra ale není, na rozdíl od obecně rozšířené představy, řídit resort a na vládu chodit referovat o tom, co k tomu potřebuje. Je tomu totiž – hodláme- li zůstat na půdě parlamentní demokracie – právě naopak: povinností ministra je realizovat v jemu svěřeném resortu záměry vlády, tedy záměry politického uskupení vzešlého z voleb. V tom, v této schopnosti spočívá jeho odbornost, jeho kvalifikace politika. A je zcela lhostejné, pokud tak činí - je-li toho schopen - jednou na ministerstvu dopravy, jindy na ministerstvu vnitra. Jeho „civilní“ profese a kvalifikace s tím nikterak nesouvisí. Za chod ministerstva nenese ministr odbornou, ale ústavní odpovědnost. Pokud řádně realizuje záměry vlády, je úspěšným ministrem, i kdyby si veřejnost myslel opak…

Představa, že nestranický ministr bude na politických vlivech nezávislý, že bude řídit ministerstvo jaksi podle svého a nikoliv podle zájmů vlády (jejíž je a i jako nestraník bude členem) je naivní. V zemi, kde se lidé baví přihlouplými „průzkumy“, podle kterých je vážnost politika obecně, a poslance zvlášť, ve společnosti na úrovni uklízeček ( ale vždyť žádný poslanec není poslancem sám o sobě, každý má nějaké zaměstnání, takže kandidující lékař je ještě do volební neděle váženým členem společnosti, ale od pondělí už je součástí té nedůvěryhodné sebranky hrabající pod sebe, takhle že to funguje?), mluvit o kvalifikaci politika nebude asi přijato s velkým porozuměním, ale přesto tomu tak je. Ovšem tak, jako ne každý číšník je kvalifikovaným číšníkem, ani každý politik nemá potřebnou kvalifikaci. Ale je přece zřejmé, že o tom, kolik financí ze státního rozpočtu půjde do zdravotnictví, nemohou rozhodnout odborníci na zdravotnictví – použili by pro svoji potřebu celý rozpočet a neznají potřeby dopravy, kultury, soc. věcí apod. Ve společnosti musí existovat odbornost veřejných obecných zájmů a potřeb. Nenávist k některým politikům bychom neměli zaměňovat za nenávist k politice.


Stanislav Křeček


Jen o ty energie nejde, jde o důstojnost člověka.

Jen o ty energie nejde, jde o důstojnost člověka.

Stanislav Křeček 

13. listopadu 2022
Málo si uvědomujeme, že u nás už probíhá zápas nejen o ekonomickou prosperitu, o hospodářský rozvoj, ale o lidská a občanská práva občanů.

Zopakujeme Švédsko?

Zopakujeme Švédsko?

Stanislav Křeček 

22. září 2022
Vláda má ve svém programovém prohlášení závazek chránit „zranitelné občany“, ale mnozí z těch, kteří na semináři vystupovali, si nebyli jisti tím, kteří občané tuto ochranu potřebují…

Jiné výročí

Jiné výročí

Stanislav Křeček 

8. května 2022
O realistickém míru, který by zachránil lidské životy, vytvořil podmínky pro další jednání a pro vliv svobodného světa na budoucí změnu třeba aktuálně těžko přijatelných podmínek nechceme jednat s válečným zločincem Putinem

Nájem bytů, předvídatelnost a diskriminace

Nájem bytů, předvídatelnost a diskriminace

Stanislav Křeček 

20. května 2015
O tom, že důsledky právních předpisů a rozhodnutí, by měly být předvídatelné, nebude asi sporu.

Memento Cibulka?

Memento Cibulka?

Stanislav Křeček 

9. května 2015
V hlomozu aktuálních událostí - oslavy osvobození, nebo co to bylo, jmenování nebo nejmenováni profesorů – téměř unikl pozornosti další projev již infekčního problému, který má tentokráte jméno Cibulka.

Odmítněme státní výklad rodinného práva!

Odmítněme státní výklad rodinného práva!

Stanislav Křeček 

28. března 2015
Jedním z témat, které v uplynulých týdnech a měsících oživovaly naši mediální i veřejnou scénu, byla kauza dětí Michalákových.

Kdybyste měli na výběr, na post premiéra ČR byste zvolilli: