Svátek má: Otýlie

Regiony

Velikost textu:

Projektová soutěž o podobu nového brněnského hlavního nádraží

Projektová soutěž o podobu nového brněnského hlavního nádraží

Jak by mohlo vypadat budoucí nové brněnské nádraží a okolní čtvrť? Na to budou hledat odpověď odborníci po celém světě. Na konci srpna bude vyhlášena dvoufázová projektová soutěž o návrh nového hlavního nádraží.

Současná podoba nádraží v Brně.
29. srpna 2020 - 11:00

Zadáním je navrhnout nové brněnské hlavní nádraží a mostní konstrukce a dále urbanisticko-dopravně-architektonické řešení veřejných prostranství a budov v přednádražním a zanádražním prostoru. Kromě vlakové je nutné vyřešit i neželezniční dopravu (terminál MHD, autobusové nádraží, parkování, pěší vazby atd.).

„Cílem mezinárodní soutěže, kterou ve spolupráci s městem Brnem zadáváme, je získat komplexní návrh, jenž bude funkční a realizovatelný. Řešený prostor se nachází v katastrálním území Komárov, Štýřice a Trnitá. Nové nádraží bude jak železniční, tak autobusové a povedou k němu dvě nové tramvajové tratě. Podmínkou je, aby uchazeči do železničního uzlu umístili celkem 18 kolejí,“ popsal generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Účastníci soutěže mají za úkol navrhnout budovu nového hlavního nádraží včetně zastřešení, podoby nástupišť a fasád drážních objektů. Návrh také musí zohlednit napojení na městskou dopravní síť.

Podstatný bude komfort pro pěší a pro cyklisty. Pro ty by měla být lokalita napojena na páteřní cyklotrasy. Požaduje se, aby soutěžní návrhy v maximální možné míře využívaly přírodě blízká opatření, která zmírňují důsledky změny klimatu a snižují odtok srážek z řešeného území.


Vyhlášení soutěže k 31. srpnu 2020 a další průběh organizačně zajistí Kancelář architekta města Brna. Společnými zadavateli soutěže jsou město Brno a státní organizace Správa železnic.

Návrhy do 1. fáze soutěže musí být odevzdány do 1. února 2021, do 2. fáze podle předpokladu postoupí nejvýše 4 soutěžní návrhy. Harmonogram 2. fáze soutěže bude ještě upřesněn.

(pšt, jihomoravskenovinky.cz, zdroj: mmb)