Svátek má: Alena

Regiony

Velikost textu:

Brno: Tramvaje, příměstský vlak nebo metro?

Brno: Tramvaje, příměstský vlak nebo metro?

S přípravou výstavby nového nádraží prověří město Brno i možnosti navazující městské kolejové dopravy. Ta by vedla z jižní části města směrem na sever.

Ilustrační foto
16. června 2020 - 11:00

Zda a v jaké podobě by tzv. severojižní kolejový diametr mohl fungovat, na to odpoví studie proveditelnosti.

Konkrétními cíli studie proveditelnosti je posouzení, zda je nová kolejová doprava realizovatelná, případně v jaké podobě (tramvaj, příměstský vlak, metro) a za jakých finančních nákladů. Dále se odborníci budou zabývat tím, jaký by měl projekt vliv na stávající zástavbu.


Pro rozvoj města bude zásadní, že se sníží zatížení hlavních tramvajových tratí. Studie také posoudí vliv severojižního kolejového diametru na životní prostředí a na územní plánování a zohlední také množství lidí, kteří by novou možnost dojíždění využili. Zásadním faktorem bude i ekonomické zhodnocení projektu a jeho potenciální vliv na zlepšení dopravní obslužnosti.


Náklady na pořízení studie jsou 17 milionů Kč. Město zažádalo o poskytnutí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), a to ve výši 16,5 milionu Kč. Vzhledem k aktuálnímu stavu projektu schválil SFDI požadavek ve výši 20 % požadované částky (3,3 miliony Kč). O zbytek si město požádá příští rok.

Nositelem projektu je Kancelář architekta města Brna a Odbor územního plánování a rozvoje MMB, kteří připravují zadání výběrového řízení.

(pšt, jihomoravskenovinky.cz, zdroj: mmb)