Svátek má: Oto

Regiony

Velikost textu:

Ve Veselí nad Moravou se sníží poplatek za odpad

Ve Veselí nad Moravou se sníží poplatek za odpad

Zastupitelstvo Veselí nad Moravou na svém 18. zasedání schvalovalo výši místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2015.

Černá skládka u kontejnerů
25.říjen 2014 - 08:17

Díky zavedení třídění biologického odpadu od srpna 2013 se snížily skutečné náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu, které jsou rozhodující pro stanovení výše tohoto poplatku. V důsledku toho bylo možné poplatek snížit o 24 Kč na 480 Kč na jednoho poplatníka za rok. Informovala o tom Andrea Jarošová z odboru majetku a investic města.

"Náklady na sběr netříděného odpadu by mohly být ovšem mnohem nižší, kdyby nebylo nutné uklízet černé skládky. Častokrát taková místa vznikají také u kontejnerů na komunální a separovaný odpad, kde nacházíme odpad po rekonstrukci bytů. Jiní nezodpovědní občané se zase neobtěžují na místo do sběrných dvorů vyvést nepotřebný starý materiál na okraj Milokoště nebo Zarazic," uvedla Andrea Jarošová.

"V mnoha případech se setkáváme také s tím, že zaměstnanci stavebních firem, ač mají za likvidaci odpadu zaplaceno, odloží odpad ze stavebních úprav pouze do kontejneru u bytového domu, v horším případě pouze vedle něj. Městu takto rostou náklady na svoz netříděného odpadu a ve svém důsledku toto počínání nezodpovědných spoluobčanů zaplatíme my všichni v místním poplatku," upozornila Andrea Jarošová.

Pokud víte, že se něco podobného ve Veselí nad Moravou děje, volejte městskou policii na číslo 518 670 282. Strážnici zabrání takovému počínání a zajistí nápravu a úklid tím, kdo nepořádek vytváří.

Svoz netříděného odpadu nejsou samozřejmě jenom černé skládky. Mnohem větší část poplatku je tvořena v domácnostech. Pečlivým vytříděním biologického odpadu, papíru, plastů, kompozitních obalů, kovů, textilu a skla se množství netříděného odpadu výrazně snižuje, čímž se snižuje také počet svozových hodin potřebných k obsloužení celého území města svozovou technikou. Při menším množství odpadu odváženého na skládku je menší i náklad na jeho svoz a menší sazba místního poplatku.

Veselí nad Moravou má nové parkoviště pro 130 aut


"Z výše uvedeného je patrné, že záleží jenom na nás, jak vysoký místní poplatek za odpad budeme v budoucnu platit. Jeho výši ovlivňujeme sami," dodala Andrea Jarošová.

(iza, Jihomoravskenovinky.cz, foto: Město Veselí nad Moravou)