Svátek má: Petr

Politika

Velikost textu:

Na Zemi živitelce zaznělo: Kde blb, tam nebezpečno!

Na Zemi živitelce zaznělo: Kde blb, tam nebezpečno!

V projevu prezident republiky Miloš Zeman  při zahájení agrosalonu „Země živitelka 2019“ se nezapomněl zmínit o Šumavě, o kůrovci a o ministrovi životního prostředí Martinovi Bursíkovi a také  citoval i Jana Wericha, který říkal: „Kde blb, tam nebezpečno!"

Český prezident Miloš Zeman
24. srpna 2019 - 06:20

„Já jsem tady inventář, protože jsem zhruba po patnácté na Zemi živitelce, a jezdím sem rád, protože se setkávám s moudrými lidmi, s lidmi práce, těžké práce, práce s půdou, práce s hospodářskými zvířaty. A já bych ve svém stručném příspěvku chtěl mluvit právě o těchto lidech," řekl úvodem prezident.

„Když se obyvatel staré Kréty ptali, proč nemají hradby, odpověděli, našimi hradbami jsou naši muži. A hradbami našeho zemědělství, faktorem jeho dalšího rozvoje jsou lidé, kterým říkám srdcaři. Setkávám se s nimi v hojném počtu při výjezdech do krajů a samozřejmě se s nimi setkávám i dnes. Važme si lidí, kteří dokáží mnoho obětovat pro svůj podnik, kteří s ním tak říkajíc žijí a mají ho rádi," konstatovala hlava státu.

„A nevažme si naopak lidí, a to už tady padlo, kteří ničemu nerozumějí, ale o to jsou agresivnější. Nechci se vyjadřovat k hrabošům, ale chtěl bych pozdravit čápy. Nechci se vyjadřovat ani k suchu, ale chtěl bych pozdravit déšť. A jediná věc, protože jsem blízko Šumavy, je kůrovec. Zastávám názor, že podobně, jako dobrý vedoucí pracovník zvyšuje produktivitu práce svého podniku, pak naopak ten špatný může výrazně zničit," pokračoval dál prezident."Před mnoha a mnoha lety byl ministrem životního prostředí Martin Bursík. A jednou v Parlamentě při interpelacích prohlásil, cituji: „Jsem přítelem kůrovce.“ Konec citátu. Naivní víra, že po staletí trvajících hospodářských lesích z nich najednou uděláme divočinu, zničila Šumavu. Vy vidíte statisíce uschlých stromů, takže Martin Bursík se negativně, jako jsou v matematice záporná čísla, zasloužil o české zemědělství. Mimochodem teď se stal ze záhadných důvodů předsedou jakési pražské klimatické komise. A první, co prohlásil, že obyvatelé Prahy, kteří mají auta se spalovacími motory, musí počítat s tím, že je to jejich poslední auto," dodal ještě Miloš Zeman.

"Dovolte mi tedy závěrem, abych bez jakékoli souvislosti s Martinem Bursíkem citoval Jana Wericha. Kde blb, tam nebezpečno," uzavřel svůj projev Miloš Zeman.

(ps, hrad.cz, Prvnizpravy.cz, foto: ps)