Svátek má: Oleg

Regiony

Velikost textu:

Archiv Leoše Janáčka je zapsán v registru Paměti světa UNESCO

Archiv Leoše Janáčka je zapsán v registru Paměti světa UNESCO

Mezinárodní poradní výbor UNESCO "Paměť světa" (UNESCO "Memory of the World") doporučil na svém zasedání ve dnech 24. – 27. října 2017 v Paříži zapsat do mezinárodního registru Paměti světa také Archiv Leoše Janáčka.

Leoš Janáček
5. listopadu 2017 - 11:00

Jde o významné a prestižní ocenění Archivu Leoše Janáčka, který je uložen v Oddělení dějin hudby Uměnovědného muzea Moravského zemského muzea, uvedla pro Jihomoravskénovinky.cz Eva Pánková, náměstkyně generálního ředitele, PR, Moravské zemské muzeum.

Archiv Leoše Janáčka je dokumentární fond, který zahrnuje pozůstalost jednoho z nejvýznamnějších hudebních skladatelů 20. století. Jeho tvorba náleží k tomu nejprogresivnějšímu a nejosobitějšímu, co v hudbě nejen minulého století vzniklo. V tomto smyslu je fond jedinečným svědectvím o novodobých hudebních dějinách, resp. o počinech osobnosti, která významně předběhla svou dobu a vnesla do hudební tvorby novátorské přístupy.

Úspěšně nominovaný fond obsahuje kompletní písemnou skladatelovu pozůstalost a množství dalších materiálů, které do něj byly důsledně začleňovány i v letech po Janáčkově smrti v roce 1928. Ve své celistvosti je tento fond zcela výjimečný. Až na několik výjimek obsahuje všechny autografy Janáčkových skladeb, jejich autorizované opisy a autorské tiskové korektury, první poznámkovaná vydání, skladatelovy rukopisy libret, literárních a odborných studií, skladatelovy zápisníky, Janáčkovu knihovnu s mnohými vlastnoručně poznámkovanými svazky beletristických a odborných knih.


Zcela zásadní je soubor Janáčkovy korespondence, který obsahuje více než 14.000 jednotek. Řada dokumentů uložených v Janáčkově archivu zároveň přináší cennou reflexi tehdejšího kulturního, společenského a politického života. Unikátně dochovaný soubor dokumentů k životu a dílu jednoho tvůrce tak čítá dohromady desítky tisíc položek.

Největší dík patří kurátorům, kteří svým prozíravým a na výsost odborným způsobem Janáčkův archiv po generace zpracovávali a rozšiřovali (od prof. Vladimíra Helferta, prof. Jana Racka, Dr. Teodory Strakové, Dr. Otakara Fialy, Dr. Svatavy Přibáňové až po současné kurátory).

(jv,jihomoravskenovinky.z,foto:mzm)