Svátek má: Ondřej

Regiony

Velikost textu:

Boj proti suchu. Mohla by pomoct voda z opuštěných dolů

Boj proti suchu. Mohla by pomoct voda z opuštěných dolů

Představitelé kraje nechali prověřit, zda by šla území bývalých jihomoravských lignitových dolů v budoucnu využít jako zásobárny vod.

Ilustrační foto
25. listopadu 2021 - 11:00

Do letošního října sbíral kraj podklady, aby vznikl seznam potenciálně vhodných míst. „Zajistit dostatek vody pro všechny je naší prioritou. Nechali jsme si proto udělat rešerši, abychom získali představu o našich aktuálních možnostech. Dopady dlouhotrvajícího sucha jsou u nás markantní. Ovlivňuje nejen zemědělství a stav životního prostředí, ale také i rozvoj obcí nebo investiční výstavbu,“ prohlásil náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje Jan Zámečník.

Rešerše se zabývala dvěma oblastmi: rosicko-oslavanskou a jihomoravskou lignitovou pánví. Druhá uvedená lokalita nabízí širokou paletu vhodných míst. O čerpání důlní či podzemní vody jde uvažovat u 12 bývalých hlavních dolů, 7 existujících čerpacích či pozorovacích vrtů a zhruba třicítky průzkumných a těžebních sond společnosti MND určených k likvidaci.

„V nejbližší době se na ně zaměříme a detailněji je prozkoumáme, abychom měli představu, kolik vody jsou nám schopné dát. Mezi vytipovanými pilotními projekty pro příští rok jsou třeba monitorovací vrty v katastru obce Šardice," zmínil Zámečník.


Jediným místem na rosicko-oslavanské pánvi, kde je možné jímat důlní vodu, je Dědičná štola v Oslavanech. Jde o jedinečný a nevyčerpatelný zdroj poskytující průměrně 40 l/s. Voda ale obsahuje vysoké koncentrace železa, manganu a síranů a její dočišťování pro vodárenské účely je v současné době neekonomické.

Budoucí využití důlních a podzemních vod by mělo v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém horizontu pomoct v boji proti suchu, k lepšímu zadržení vody v krajině a hospodaření s vodou tak, aby se co nejvíce snížily dopady klimatických změn.

(pšt, jihomoravskenovinky.cz, zdroj: portál JMK)