Svátek má: Berta

Regiony

Velikost textu:

Brněnské biskupství investuje do vzdělávání v Jihomoravském kraji

Brněnské biskupství investuje do vzdělávání v Jihomoravském kraji

Církevní školy v Jihomoravském kraji patří mezi oblíbené a mezi uchazeči o studium velmi vyhledávané.

Biskupské gymnázium Brno
13. září 2023 - 11:00

Brněnské biskupství řadí vzdělávání mezi své priority a letos proto do inovací ve školství investuje přes 40 milionů korun - nejvíc z vlastních zdrojů za posledních 5 let. Rekordní částkou podpoří celkem tři projekty v Jihomoravském kraji a na Vysočině.

Na jihu Moravy půjdou peníze do rozšíření areálu prestižního brněnského Biskupského gymnázia, kde vznikne zcela nové křídlo školy. To bude obsahovat devět nových odborných učeben pro výuku chemie, fyziky a IT. Moderní prostory nabídnou studentům špičkové laboratorní vybavení, vč. elektronového mikroskopu.

Stavební práce čekají taky mateřskou školu fungující při Biskupském gymnáziu. Ta by se měla rozrůst o dvě nové třídy, které umožní navýšení maximálního počtu přijatých dětí ze současných čtyřiceti míst na dvojnásobek.

U obou projektů se počítá s dokončením prací v říjnu 2025. Celkové náklady jsou vyčísleny na zhruba 106 milionů korun. Větší část peněz pokryje dotace z evropských fondů IROP, biskupství přispěje z vlastních zdrojů necelých 38 milionů korun.

Podle biskupa Pavla Konzbula jsou investice do vzdělání zásadní: „Prostředí, ve kterém se děti a mladí lidé ve škole pohybují, nemá sloužit jen k získání vědomosti, ale k tomu, aby v nich byl zapálen oheň nadšení pro jejich budoucí povolání. Těmi, kdo zapalují, jsou dobří pedagogové a učitelé. Ti k tomu ale potřebují „kvalitní sirky“. Právě těmi jsou dobře vybavené moderní oborové učebny a laboratoře, které jsou důležitým faktorem pro výchovu budoucích špičkových vědců, lékařů, inženýrů nebo IT odborníků.”

Potřebu modernizace dokládá i ředitel Biskupského gymnázia Brno Karel Mikula: „Přístavba a v ní vzniklé nové odborné učebny škole poskytnou podmínky pro plnohodnotnou výuku předmětů spadajících pod podporované odborné oblasti vzdělávání, tj. přírodní vědy, a práce s digitálními technologiemi. Gymnázium získá chybějící specializované prostory, po kterých už dlouho toužilo a které právě pro výuku přírodovědných předmětů a IT chyběly.”

Na jižní Moravě a Vysočině působí 11 církevních škol

Škol zřízených biskupstvím nebo jiným subjektem katolické církve je v Jihomoravském kraji a na Vysočině celkem 11, z toho 5 na jižní Moravě. Jde o Biskupské gymnázium Brno a mateřskou školu, Církevní střední zdravotnickou školu Grohova, Cyrilometodějské gymnázium a střední odbornou školu pedagogickou Brno, Cyrilometodějskou základní školu Brno a Mateřskou školu Milosrdných bratří. Tyto školy poskytují vzdělání víc než dvěma tisícům žáků a studentů, kteří díky kvalitním pedagogům dosahují vynikajících studijních výsledků a každoročně se účastní prestižních vědomostních i sportovních soutěží.



Biskupské gymnázium Brno se dlouhodobě pyšní absolventy s výbornými průřezovými znalostmi ve fyzice, matematice, zeměpise, astronomii, španělštině nebo češtině. Mezi významné absolventy školy patří třeba hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich, přednosta gynekologicko-porodnické kliniky FN, Vít Weinberger, nebo Timo, brněnský streetartový výtvarník.

Celkem školu navštěvuje 830 studentů, k osmiletému studiu je přijat každý pátý až šestý uchazeč, u čtyřletého je to každý třetí. Kapacita místní mateřské školy je každoročně naplněna zcela.

Jihomoravskenovinky.cz informoval Zdeněk Novák, mediální zástupce Brněnského biskupství.

(rp,jihomoravskenovinky.cz,foto: Biskupské gymnázium Brno)



Kdybyste měli na výběr, na post premiéra ČR byste zvolilli: