Svátek má: Nataša

Regiony

Velikost textu:

Brno chce přispět k revitalizaci části Husovic

Brno chce přispět k revitalizaci části Husovic

Město chce ve spolupráci s městskou částí Brno-sever nastartovat proměnu části Husovic, opomíjeného území nepříliš vzdáleného od centra.

Ilustrační foto
8. května 2022 - 11:00

Vést k tomu mají postupné kroky – zmapování a pochopení současného stavu a pojmenování problémů, návrh řešení v podobě jednotlivých opatření a jejich realizace.

Řešená lokalita je ohraničena z  východu řekou Svitavou, ze severu ulicí Provazníkovou, ze západu Tišnovskou a  z  jihu Cejlem a Vranovskou. Díky systematické práci se budou lépe hledat možnosti provedení změn včetně jejich financování.

Přinese to také kvalitnější koordinaci místních aktérů a  provázanost jednotlivých projektů. Zásahy
do území budou navrhovány na základě znalosti místních problémů a ve spolupráci s obyvateli a samosprávou městské části.

Hlavní problémy nastínila dvě setkání v roce 2021. Patří mezi ně rozpad komunity, odchod starousedlíků, nedostupnost bydlení a s tím související „obchod s chudobou“ a nevhodná skladba bytového fondu města, v níž převažují startovací a sociální byty.


Dále je to parkování na úkor chodců, prostorové bariéry v podobě řeky, brownfieldů a  velkého městského okruhu nebo také nedostatečný kamerový systém, malý počet policistů i strážníků v lokalitě a kriminalita. Na hledání řešení se budou podílet pracovní skupiny složené ze zástupců magistrátu a úřadu městské části. Významnou roli bude mít místní podpůrná skupina – širší uskupení tvořené místními aktéry, institucemi a zástupci obyvatel.

Samotná realizace návrhů pak bude záviset nejen na rozhodnutí města Brna, ale i na zájmu ostatních zapojených subjektů. Pokud se zvolený postup osvědčí, lze ho rozšířit i na další lokality ohrožené sociálním vyloučením, případně jinými problémy.

(pšt, jihomoravskenovinky.cz, zdroj: mmb)