Svátek má: Patricie

Regiony

Velikost textu:

Brno kompostuje. Rozdáno lidem již 3 tisíce kompostérů

Brno kompostuje. Rozdáno lidem již 3 tisíce kompostérů

Městská společnost SAKO Brno ve spolupráci s Odborem životního prostředí Magistrátu města Brna realizuje řadu projektů, které mají za cíl předcházení vzniku odpadů.

Ilustrační foto.
3. června 2020 - 11:00

Jeden z nich nese název „Brno kompostuje“. V rámci jeho třetího kola bylo občanům města vydáno celkem 3 000 kusů kompostérů. „Projekt Brno kompostuje jsme spustili v březnu tohoto roku, k dnešnímu dni jsou již všechny kompostéry vydané a slouží Brňanům,“ uvádí Filip Leder, předseda představenstva společnosti SAKO Brno.

„Smysluplnost třídění bioodpadu vidíme v navrácení kompostu a humusu do půdy. Pouhý svoz nezaručuje splnění tohoto cíle, i proto podporujeme především domácí kompostování se zapravením vzniklého kvalitního kompostu do půdy v místě vzniku odpadu. Jde o nejekologičtější a nejekonomičtější cestu zpracování biologicky rozložitelného odpadu,“ pokračuje Filip Leder.

Za finanční podpory Evropské unie rozdalo SAKO Brno v rámci projektu „Brno kompostuje“ v posledních třech letech více jak 5 000 kompostérů. Cílem projektů je omezit podíl využitelného biologicky rozložitelného odpadu ve směsném komunálním odpadu. Podle společnosti EKO-KOM tvoří podíl bioodpadu kolem 25 % směsného komunálního odpadu, přitom tento odpad by bylo možné vrátit zpět do půdy jako přírodní hnojivo.

Lidé ze sídlištní zástavby, kteří nemají k dispozici zahrádku vhodnou k uložení kompostéru, mohou bioodpad přinést na jakékoliv sběrné středisko odpadu. V Brně je provozováno 37 sběrných středisek odpadu a další střediska se připravují. V několika městských částech pravidelně probíhá mobilní svoz bioodpadu, v loňském roce bylo takto svezeno celkem 169 tun bioodpadu.

(pšt, jihomoravskenovinky.cz, zdroj: SAKO Brno.a.s.)