Svátek má: Iveta|Slavoj

Regiony

Velikost textu:

Do Dětské nemocnice může za pacienty přijít návštěva

Do Dětské nemocnice může za pacienty přijít návštěva

Do Dětské nemocnice lze přijít za pacientem. Jinak v celé FN Brno platí zákaz.

Dětská nemocnice Fakultní nemocnice Brno
3. dubna 2020 - 11:00

V celé Fakultní nemocnici platí plošný zákaz návštěv. Pouze v Dětské nemocnici lze malého pacienta za splnění níže stanovených podmínek navštívit.

Za účelem naplnění práv nezletilých dětí a povinností FN Brno dle zákona o zdravotních službách a současně Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 27. března 2020, stanovuje FN Brno následující postup pro umožnění návštěv hospitalizovaných nezletilých dětí. Tento postup vychází ze smyslu a cíle vydaného opatření MZ, tj. dosažení dočasného maximálního omezení sociálních kontaktů mezi lidmi, tak aby se v největší možné míře zamezilo komunitnímu přenosu onemocnění COVID-19 a současného zachování kontaktu s osobami blízkými, je-li důležitý pro zdraví a psychickou pohodu nezletilého dítěte.

Návštěvy nezletilých dětí se umožňují ve stanovených návštěvních hodinách, tj. v pracovních dnech v době od 15:30 hodin do 17:30 hodin, o víkendu a o svátcích od 9:30 hodin do 11:30 hodin (není-li níže uvedeno jinak).

Návštěvy u jednoho dítěte se omezují na jednu osobu. Je-li hospitalizace dítěte uskutečněna za doprovodu (zpravidla jednoho rodiče), pak dalším osobám blízkým nebude návštěva umožněna. Pokud se dítě nachází ve zdravotním stavu, kdy pro jeho zdraví a psychickou pohodu není vyžadován kontakt s osobami blízkými, pak ošetřující lékař může (i s ohledem na současnou závažnou hygienicko-epidemiologickou situaci) rozhodnout o zamítnutí návštěvy.

Návštěvy na oddělení jsou časově a místně organizovány tak, aby se v největší možné míře omezilo kontaktu mezi třetími osobami.

Umožnění návštěvy může být omezeno zajištěním práva všech pacientů, aby přítomnost třetích osob nenarušila jim poskytované zdravotní služby na náležité odborné úrovni.Proto, pokud aktuální provozní, hygienické, organizační apod. podmínky nemocnice neumožní vstup cizích osob na oddělení / kliniku / nemocnici, pak může dojít i k přechodnému omezení, resp. zákazu návštěv.

Úroveň laboratorní diagnostiky ve FN Brno je vysoká

Pro organizaci návštěv nezletilých dětí při zachování shora uvedených podmínek, předcházení nedorozumění a nevytváření zbytečných třecích ploch v komunikaci při zvýšené náročnosti práce zdravotnického personálu v průběhu probíhající pandemie koronaviru, se prosím předem telefonicky kontaktujte s daným oddělením k dohodnutí konkrétního času a délky návštěvy. Zájmem FN Brno je vyjít vstříc potřebám všech dětí, proto věříme v pochopení a vzájemnou ohleduplnost všech rodičů.

Jihomoravskenovinky.cz informoval Mgr. Pavel Žára, M. A., tiskový mluvčí Fakultní nemocnice Brno.

(jv,jihomoravskenovinky.cz,foto:fnbrno)