Svátek má: Zlata

Regiony

Velikost textu:

Dopravní podnik města Brna představil veřejnosti nový prapor

Dopravní podnik města Brna představil veřejnosti nový prapor

Dopravní podnik města Brna na Moravském náměstí představil zástupcům města a veřejnosti nový prapor, který bude využívat při mimořádných příležitostech. Jeho podoba zachycuje historii i současnost dopravce a města Brna.

Požehnání praporu DPMB
18. srpna 2022 - 11:00

Praporu požehnal Monsignore Václav Slouk při příležitosti 153. výročí MHD v Brně na místě, odkud 17. srpna 1869 vyjela první koněspřežná tramvaj.

„Dopravní podnik města Brna se tímto zařadil mezi ostatní významné instituce, které mají pro ceremoniální účely svůj prapor. V případě dopravního podniku se bude jednat o příležitosti jako jsou vyznamenávání zaměstnanců, oslavy význačných výročí nebo jiné mimořádné akce. Jeho podoba vychází ze znaku města Brna a drží naše barvy. Poukazuje tak na historii a provázanost města, jeho obyvatel a dopravce,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Osobně si nesmírně vážím historie dopravního podniku a našich předchůdců. Proto naše kroky trvale vedou k zachovávání jejich odkazu pro další generace. Rekonstruujeme historické vozy, aby naši potomci a následovníci viděli, jak vypadala městská hromadná doprava ve svých počátcích a jak se vyvíjela. Nechali jsme vyrobit a instalovat historický označník tady, na místě, odkud 17. srpna 1869 vyjela vůbec první koněspřežná tramvaj. Zhotovení a užívání praporu je tak pro nás přirozeným vývojem a milou povinností,“ vysvětlil generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.

Při tvorbě návrhu slavnostního praporu se dopravní podnik inspiroval emblémy používanými na začátku 20. století.  Jeho dominantou je okřídlený znak města Brna doplněný hradební korunou se čtyřmi věžemi, které symbolizují čtyři trakce Dopravního podniku města Brna. Prapor je oboustranný, sametový, ručně vyšívaný s dekorativními třásněmi. Jeho rozměry jsou 100 x 150 cm.Hřeby na žerdi ve tvaru lipových listů na sobě nesou jména všech ředitelů brněnského dopravního podniku spolu s rokem uvedení do funkce. „V hlavici žerdi se nachází dutina, do které jsme umístili poselství budoucím generacím,“ doplnil Havránek.

Praporu požehnal Monsignore Václav Slouk. „Žehnání praporu je modlitbou za ty, kteří pod ním pracují. Vyjadřuje prosbu k Bohu, aby se ti, jejichž práci prapor symbolizuje, dokázali spojit a vykonávat tuto činnost pro ostatní s veškerými morálními hodnotami/s maximálním možným úsilím. A aby stejně tak lidé, kteří tuto práci přijímají, tedy obyvatelé Brna a cestující, dokázali úsilí ocenit a všichni byli v jednotě. Modlitba při žehnání praporu je rovněž prosbou o ochranu života a zdraví všech obyvatel města Brna,“ uvedl Slouk.

Užití praporu a manipulace s ním je ošetřena vnitřní směrnicí dopravního podniku, která určuje, za jakých příležitostí smí být vystaven a kdo a jakým způsobem je oprávněn s ním zacházet.

Jihomoravskenovinky.cz informovala Mgr. Hana Tomaštíková, tisková mluvčí DPMB, a.s..

(rp,jihomoravskenovinky.cz,foto:dpmb)Je řešením krize demise současné vlády?

Ano
transparent.gif transparent.gif
37%
Ne
transparent.gif transparent.gif
33%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
30%