Svátek má: Norbert

Regiony

Velikost textu:

FN Brno: Projekt Centrum komplexní psychiatrické péče Brno

FN Brno: Projekt Centrum komplexní psychiatrické péče Brno

Na jaře 2019 byla zahájena realizace projektu Centrum komplexní psychiatrické péče Brno. Důvodem byl nevyhovující technický stav pavilonu G, který klinika využívá již od roku 1962.

FN Brno - pavilon G 02
23. února 2020 - 11:00

Průběh stavby si ve středu 19. února 2020 prohlédl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch spolu s ředitelem FN Brno prof. Jaroslavem Štěrbou a přednostou Psychiatrické kliniky FN Brno a LF MU prof. Tomášem Kašpárkem.

V rámci projektu dojde ke komplexní rekonstrukci stávajícího pavilonu a dostavbě dvojice nízkopodlažních hmot, které vytvoří uzavřená atria. Do návrhu se mimo jiné promítá nutnost etapizace výstavby a řešení dočasného umístění vybraných provozů, ekonomika výstavby a současné požadavky na energetickou úspornost staveb. Významným požadavkem je umístění lůžkových jednotek tak, aby byla možná jejich přímá vazba na park, který je také součástí realizované investice. V psychiatrické péči totiž hraje možnost využití exteriéru významnou roli, což se ve značné míře promítá do celkové koncepce uspořádání stavby a jejího provázání s parkovými a terénními úpravami. Ke stavbám budou doplněny schodišťové věže s výtahy.

Kromě vytvoření nových kapacit dojde také ke zkvalitnění poskytované péče. Nová pracoviště tak splní „Standard akutní lůžkové psychiatrické péče“ a „Standard péče poskytované v centrech duševního zdraví“ vydané Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Psychiatrická klinika FN Brno a LF MU se prioritně zaměřuje na akutní psychiatricko-psychologickou péči, kromě dospělých pacientů poskytuje pomoc také dětem od tří let věku. Funguje rovněž jako metodické středisko pro obory psychiatrie a klinické psychologie v brněnském regionu.Financování
  • vlastní zdroje: 50,24 mil. Kč
  • dotace státního rozpočtu: 179,92 mil. Kč
  • dotace z evropských fondů: 448,27 mil. Kč
  • celkem: 678,43 mil. Kč

Etapy realizace stavebních prací
  • 0. etapa zahájena 15. 4. 2019 a ukončena 30. 7. 2019
  • 1. etapa zahájena  31. 7. 2019 ukončení dle SoD 13. 4. 2020
  • 2. etapa zahájena  1. 4. 2020 ukončení dle SoD 1. 3. 2021
  • 3. etapa zahájena  1. 3. 2021 ukončení dle SoD 29. 9. 2021

Jihomoravskénovinky.cz informoval Mgr. Pavel Žára, M. A., tiskový mluvčí, Fakultní nemocnice Brno.

(jv,jihomoravskenovinky.cz,foto:fnbrno)