Svátek má: Zita

Regiony

Velikost textu:

FN Brno: První endoskopické operace výhřezu meziobratlové ploténky

FN Brno: První endoskopické operace výhřezu meziobratlové ploténky

Lékaři Neurochirurgické kliniky FN Brno a LF MU pod vedením přednosty kliniky prof.MUDr.Martina Smrčky, Ph.D., MBA, uskutečnili jako první v ČR operaci meziobratlové ploténky pomocí endoskopického instrumentária.

Tým NCHK
12. května 2019 - 11:00

Na Neurochirurgické klinice FN Brno se ročně provede přibližně 500 operací pro degenerativní onemocnění bederní páteře, naprostá většina je odstranění výhřezu meziobratlové ploténky (z toho 10 % je operováno endoskopicky, zbytek mikrochirurgicky) a přibližně 120 operací pro degenerativní postižení krční páteře.

Standardem je mikrochirurgická operační technika za využití operačního mikroskopu. To umožňuje mimalizovat přístupovou cestu a méně zatížit měkké tkáně a paravertebrální svalstvo. Ve snaze o další minimalizaci operační zátěže u pacienta se v posledních letech ve světě začíná prosazovat zavedení endoskopu při operacích bederních meziobratlových plotének. K provedení výkonu je zapotřebí speciální endoskopické instrumentárium, které v současné době mají vyvinuté pouze 2 firmy na světě. Samotný výkon se provádí z dvoucentimetrového kožního řezu přes pracovní kanál endoskopu, který má zevní průměr 6,5 mm a pracovní kanál je široký 4,5 mm. Pod rentgenovou kontrolou se zavede endoskop k místu výhřezu meziobratlové ploténky, který se odstraní pomocí speciálních nástrojů. Nedochází k žádnému narušení měkkých tkání ani paraverterbálního svalstva. Výrazně se tím sníží pooperační bolestivost, urychlí rehabilitace a zkrátí doba hospitalizace.

Tým lékařů Neurochirurgické kliniky FN Brno a LF MU pod vedením prof. MUDr. Martina Smrčky, Ph.D., MBA, zaujala endoskopická operační technika před pěti lety na mezinárodním sympoziu EuroSpine. Prezentované výsledky byly velice slibné. Proto trojice lékařů v roce 2016 navštívila pracoviště docenta Ruettena v Německém Herne, který byl jedním ze zakladatelů této operační techniky, a zúčastnila se operací přímo na sále. Výsledný dojem z této návštěvy byl velice pozitivní. Díky pochopení vedení nemocnice se v roce 2017 podařilo zakoupit kompletní sadu endoskopického instrumentária a v listopadu roku 2017 byli za účasti německého specialisty odoperováni první 4 pacienti jako první v České republice touto zcela novou operační technikou.

Do konce roku 2018 bylo odoperováno celkem 42 pacientů a výsledky potvrdily původní očekávání. Pooperační bolesti byly minimální a časné zahájení rehabilitace umožnilo pacienty propustit 3. pooperační den. Sledování pacientů půl roku po operaci potvrdilo srovnatelné střednědobé výsledky s mikrochirurgickou operační technikou. Soubor pacientů byl zpracován a je připraven k publikaci v celostátním impaktovaném časopise.

Po získání prvních zkušeností byla definována skupina pacientů, pro které je tato operační technika přínosem. Osvojení nové operační techniky bylo poměrně náročné, ale v současnosti jsou již 3 lékaři plně erudováni a chystají se k rozšíření indikací endoskopických operací páteře na spinální stenózy a operace synoviálních cyst. Nevýhodou této metody je náročnost na zkušenost operatéra a zatím úzce definovaná skupina pacientů, u kterých je indikována. Další problém je vysoká finanční náročnost na pořízení instrumentária i spotřební materiál ve formě jednorázových bipolárních sond speciálně navržených pro endoskopické operace.


Dosavadní výsledky byly prezentovány na sjezdu České a slovenské neurochirurgické společnosti a na sjezdu České spondylochirurgické společnosti, kde tato operační metoda měla velký ohlas a postupně se začíná zavádět na dalších pracovištích.

Jihomoravskenovinky.cz informoval Mgr. Pavel Žára, M.A.,tiskový mluvčí,  Centrum komunikace FN Brno.

(jv,jihomoravskenovinky.cz,foto:fnbrno)