Svátek má: Zita

Regiony

Velikost textu:

Jediná škola v ČR pro děti s autismem je v rekonstrukci

Jediná škola v ČR pro děti s autismem je v rekonstrukci

Navýšení kapacity až na 20 učeben a vznik nového objektu pro jedinou speciální školu v České republice věnující se výhradně vzdělávání dětí, žáků a studentů s autismem přinese právě probíhající rekonstrukce areálu ZŠ Hapalova v Brně-Řečkovicích.

Hejtman Bohumil Šimek na pozemku školy.
10. září 2020 - 11:00

S průběhem prací, které by měly být dokončeny na přelomu června a července příštího roku, se v úterý 8. září 2020 v rámci kontrolního dne seznámili představitelé Jihomoravského kraje v čele s hejtmanem Bohumilem Šimkem.

Rekonstrukci školy, která přijde na 200 milionů korun (včetně DPH), financuje její zřizovatel – Jihomoravský kraj. V současné době má tato ZŠ 13 tříd, přičemž v jedné učebně může být umístěno do 10 žáků. V budově budou tři třídy mateřské školy pro děti od 3 let (v současné době 2 třídy), kde může být umístěno 6 dětí v jedné třídě.

Otevření zrekonstruovaného areálu v ulici Marie Hübnerové umožní také zřízení Střední školy praktické, která bude vzdělávat studenty s autismem – její předpokládaná kapacita je 20 studentů ve dvou třídách. „Vybudováním této školy se významně zvýší kapacita pro uchazeče o vzdělání a zároveň bude poskytnuto zázemí pro nejproblémovější žáky s poruchou autistického spektra. Jedná se o jedinou školu na území České republiky věnující se výhradně vzdělávání dětí, žáků a studentů s autismem,“ zdůraznil hejtman Bohumil Šimek.


„K rekonstrukci a tedy rozšíření kapacit této u nás unikátní školy kraj přikročil z důvodu stále rostoucího počtu diagnostikovaných dětí a žáků s autismem a poruchami autistického spektra, zejména pak v kombinaci s různou úrovní intelektových schopností, které lze obtížně integrovat do běžných základních škol. Bylo do budoucna potřeba řešit další kapacity pro vzdělávání dětí a žáků s tímto typem postižení,“ vysvětluje důvod rekonstrukce náměstek hejtmana Petr Hýbler.

ZŠ Hapalova v Brně vzdělává od roku 2003 děti a žáky s poruchou autistického spektra s přidruženým mentálním a dalším postižením ve věku od 3 let do ukončení povinné školní docházky. Školu navštěvují děti z celého Brna i Jihomoravského kraje (mimo okres Hodonín). Součástí školy je speciálně pedagogické centrum pro děti, žáky a studenty s poruchami autistického spektra.

(pšt, jimomoravskenovinky.cz, zdroj: portál JMK)