Svátek má: Alena

Regiony

Velikost textu:

Jen tak dál! Brňané třídí více papír i plast

Jen tak dál! Brňané třídí více papír i plast

Pravidelná analýza rozboru vzorků směsného komunálního odpadu potvrzují příznivý vliv systematického třídění odpadu domácnostmi i firmami.

Ilustrační foto
8. září 2020 - 11:00

Z dlouhodobého sledování dat o obsahu směsného komunálního odpadu ve městě Brně lze vyčíst setrvale sestupný pokles podílu papíru. "Do roku 2008 podíl papíru v komunálním odpadu vystoupal až na 25 % obsahu vzorků, pak vlivem osvěty nabádající ke třídění začal významně klesat, až k současným 10 % obsahu vzorku,“ uvádí Filip Leder, předseda představenstva SAKO Brno.

Podobná situace je u plastu, další komodity vhodné pro druhotné zpracování, i když jeho podíl klesá pomaleji. Z 15,5 % se v posledních letech ustálil na úrovni 11 až 12 %. „Přestože se každoročně vytřídí v rámci systémové separace více plastů, jejich podíl neklesá tak výrazně. Na základě rozborů vzorků odpadu můžeme usuzovat, že na této skutečnosti má mimo jiné podíl vzrůstající spotřeba plastů pro komunální sféru,“ vysvětluje Filip Leder.

Analýzu složení směsného odpadu ve městě Brně provádí SAKO Brno od roku 1997. Do roku 2014 se analýzy prováděly nárazově, od roku 2016 pravidelně ve čtvrtletních intervalech. Sesbíraná data jsou podkladem pro různé studie města i Jihomoravského kraje, slouží též pro potřeby Plánu odpadového hospodářství ČR a pro další statistické účely.

(pšt, jihomoravskenovinky.cz, zdroj: SAKO Brno)