Svátek má: Jarmila

Regiony

Velikost textu:

Jihomoravský kraj pokračuje v boji s dopady sucha

Jihomoravský kraj  pokračuje v boji s dopady sucha

Zadržení vody v krajině, péče o zeleň, zmírnění dopadů klimatických změn, stabilizace retenční schopnosti krajiny - ani v letošním roce nevzdává kraj svoje úsilí za zmírnění dopadů sucha na jižní Moravu.

Ilustrační foto
25. ledna 2023 - 08:00

Dotační program „Podpora adaptačních opatření na změnu klimatu v roce 2023" schválili krajští radní na své  schůzi .

„Tohle bylo jasné od začátku našich společných jednání. Prostředky na boj proti suchu musíme udržet. Jihomoravská krajina to potřebuje. Letos máme na tyto aktivity nachystáno 20 milionů korun," konstatuje hejtman Jan Grolich.

„Sucho na území jižní Moravy jednoznačně patří k extrémním situacím s nejvážnějšími environmentálními, ekonomickými a sociálními důsledky v České republice. Tento fenomén v Jihomoravském kraji negativně ovlivňuje celou řadu ekosystémových služeb od zemědělské a lesní produkce, přes půdní funkce a biodiverzitu, kvalitu života obyvatel a v některých situacích i hospodářství. Nehodláme jen tak přihlížet, a proto jdeme obcím a jednotlivcům naproti a pomáháme jim s adaptačními opatřeními na tyto negativní změny klimatu,"
souhlasí náměstek pro životní prostředí Lukáš Dubec.Podrobnosti přidává náměstek hejtmana zodpovědný za regionální rozvoj Jan Zámečník. „Z uvedených 20 milionů korun hodláme podpořit zadržení vody v krajině – zaměříme se na zlepšení technického stavu rybníků, drobných vodních toků, malých vodních nádrží a retenčních opatření, která podpoří hospodaření s povrchovou a podzemní vodou v krajině. Podpoříme i protierozní opatření a následnou péči o zeleň. Stejně tak dotace cílí na projektovou dokumentaci uvedených aktivit a vznik koncepčních dokumentů," vypočítává náměstek Zámečník. „Nově se letos v rámci dotačního programu zaměříme na podporu zakládání stanovištně vhodných trvalých travních porostů – krajinných trávníků zahrnujících jak bylinné trávníky, tak luční porosty, včetně smíšených trvalkových výsadeb," dodává Zámečník.

Dotační program je určen jak obcím a jejich dobrovolným svazkům, tak například školám a školským zařízením, nebo i drobným zemědělským podnikatelům.

Informoval Ing. Jan Zámečník, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje.

(rp, jihomoravskenovinky.cz,foto:arch.)Nejčtenější

Souhlasíte s tvrzením premiéra Fialy, že jsme ve válce?

Ano
transparent.gif transparent.gif
34%
Ne
transparent.gif transparent.gif
66%