Svátek má: Berta

Regiony

Velikost textu:

Na hony chodí kromě myslivců také policisté

Na hony chodí kromě myslivců také policisté

Jihomoravští policisté i tento víkend vyrazili do terénu, aby zkontrolovali, zda myslivci dodržují v průběhu honů stanovená pravidla.

Z kontroly
27. listopadu 2022 - 11:00

Jihomoravští policisté z Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál i tento víkend vyrazili do terénu, aby zkontrolovali, zda myslivci dodržují v průběhu honů stanovená pravidla. Navazují tak na sérii kontrol, které již probíhají napříč celým krajem. O tomto víkendu se například zaměřili na myslivecké spolky z Břeclavska. Během soboty 26. listopadu 2022 bylo zkontrolováno celkem pět mysliveckých sdružení, na kterých bylo přes 120 střelců.

Policisté se u myslivců zaměřili na kontrolu oprávněnosti k držení a nošení zbraně a střeliva (to znamená, zda mají platný zbrojní průkaz), dále se zaměřili na fyzickou kontrolu držených a nošených zbraní a jejich technický stav, kontrolu výrobního čísla a kontrolu platné zkušební značky a porovnání těchto údajů v příslušném průkazu zbraně. Vedle kontroly zbraní a potřebných dokladů byla u myslivců provedena i orientační dechová zkouška s cílem prověřit, zda nejsou myslivci před honem nebo v jeho průběhu pod vlivem alkoholu. Policisté si také ověřili, zda myslivci dodržují zákaz požívání alkoholu po celou dobu honů, tj. i po té, co policisté odjedou, a to tak, že se po určitém čase vrátili přímo na myslivecký hon a provedli opakované dechové zkoušky.V rámci provedených kontrol policisté nezjistili žádné nedostatky. Všichni kontrolovaní myslivci měli své zbraně a potřebné doklady v pořádku a u žádného z myslivců nebyla zjištěna přítomnost alkoholu v dechu, a to ani v rámci opakované kontroly.

Závěrem lze konstatovat, že myslivci jsou si svých povinností plně vědomi a řádně je dodržují. Kontroly budou probíhat po celou loveckou sezónu.

Informoval por. Ing. Bc. Miroslav Měchura, MBA, tiskový mluvčí KŘP Jihomoravského kraje.

(rp,jihomoravskenovinky.cz,foto:krp jmk)Kdybyste měli na výběr, na post premiéra ČR byste zvolilli: