Svátek má: Ingrid

Regiony

Velikost textu:

Na silnici za Břeclaví stále nejvíce střetů se zvěří

Na silnici za Břeclaví stále nejvíce střetů se zvěří

Podzim přináší motoristům řadu nástrah. Patří mezi ně kromě počasí zejména přechod na zimní čas a s tím spojené riziko zvýšeného pohybu zvířat u silnic.

Ilustrační foto
14. listopadu 2022 - 11:00

„Odpolední dopravní špička se tak skokově přesouvá do pozdějších hodin, kdy jsou již více aktivní zvířata, následkem bývá významný nárůst střetů motorových vozidel se zvěří,“ upozorňuje Michal Bíl, expert na problematiku srážek se zvěří z Centra dopravního výzkumu, v.v.i. (CDV).  

V Jihomoravském kraji se eviduje méně srážek, výjimkou je jeden úsek

Aktuální vydání SRNA indexu za období duben-září 2022 odhalilo jasný trend: zatímco meziročně počet sražené zvěře v Česku nerostl (7310 proti 7329), o 10 % se zvýšila škoda, kterou tyto nehody generují.

„Zatímco loni za shodné období srážky se zvěří způsobily škody za 395 milionů, letos je to už 438 milionů korun,“ upozorňuje Patrik Nauš, senior manažer likvidace pojistných událostí z Generali České pojišťovny.

V Jihomoravském kraji je však situace jiná. Meziročně v něm nehod ubylo – zatímco mezi dubnem a zářím 2021 bylo v kraji evidováno 133 srážek vozidel se zvěří, letos v tomtéž období došlo v kraji k 85 střetům. Celková škoda za ně se vyšplhala na více než 8,7 milionu korun.

Na dlouhodobě kritickém úseku – silnici I/55 na cestě z Břeclavi do rakouského Reintalu – nehod dlouhodobě neubývá. Na čtyřkilometrovém úseku došlo ve sledovaném období k 19 nehodám; na obzvláště kritickém místě o délce 258 metrů policie eviduje 8 nehod.

Střety způsobily škody za miliony

Policejní statistiky v Jihomoravském kraji evidují výrazně méně srážek než v sousedním Olomouckém kraji (638) nebo na Vysočině (1017). Škoda na zdraví, životě a majetku způsobená srážkami se zvěří je podle SRNA indexu v Jihomoravském kraji ve srovnání se zbytkem republiky také výrazně podprůměrná – v přepočtu činí 1 961 korun na kilometr. Celková škoda v rámci kraje pak činí 8 726 100 korun.

Jednoznačně nejrizikovějším úsekem v kraji zůstává od začátku vydávání indexu silnice I/55 mezi Břeclaví (Poštornou) a rakouským Reintalem. Na jedné části silnice dlouhé 4,2 kilometru ve sledovaném období došlo k 19 srážkám vozidel se zvěří. Výrazně rizikový na této silnici je úsek o délce 258 metrů (jeho střed můžete vidět zde), kde došlo ve sledovaném období k 8 střetům se zvěří o celkové škodě 210 000 korun.

Ohrožení jsou motorkáři

„Nejvyšší škody vznikají tehdy, když následkem střetu se zvěří jsou ztráty na životech nebo zranění. Uplynulé pololetí v tomto případě přineslo dvě nehody s těžkým zraněním. Obě se staly v Královéhradeckém kraji,“ vysvětluje Michal Bíl z CDV.

Aktuální data SRNA index přitom jasně ukazují, že jsou to právě motorkáři, kteří patří mezi nejohroženější skupinu motoristů, kterým zkříží cestu zvěř. Zatímco škody na motorce bývají v řádech desítek tisíc, ty na zdraví se mnohdy vyšplají do stovek tisíc i několika milionů korun. Počet lehkých zraněních po střetu se zvěří se za celé Česko vyšplhal na 86 případů.Doporučujeme předvídat

Změna času z letního na zimní znamená především příchod tmy a šera do období, kdy dominuje dopravní špička. Zatímco zvěř své chování nemění, motoristé na silnice vyrážejí za situací, kdy kvůli posunu času odpoledne slunce zapadá stále dříve.

Doporučení odborníků jak z oblasti dopravy, tak ochrany přírody se shodují:
  • je třeba řídit s vědomím, že volně žijí živočichové se u silnice mohou objevit kdekoliv a kdykoliv,
  • největší riziko je u zalesněných úseků, ale také na okraji obcí,
  • objeví-li se jeden živočich, pravděpodobnost, že ho bude následovat další, je vždy vysoká,
  • v případě krizové situace je vhodné intenzivně brzdit a držet volant tak, aby auto nevyjelo do protisměru nebo mimo silnici,
  • snaha vyhnout se zvířeti může přinést posádce vyšší riziko následků (náraz do stromu, vjezd do protisměru apod.).

„Z našich statistik jasně vyplývá, že riziko střetu se zvěří je nejvyšší dvě hodiny po západu slunce a hodinu před jeho východem. Jsou to právě ranní hodiny, kdy počet střetů s vozidlem na podzim roste až čtyřnásobně. Absolutně nejhorší je ale celoročně období kolem 22. hodiny,“ přináší souvislosti Patrik Nauš z Generali České pojišťovny.

Doporučení co dělar po střetu se zvířetem

  1. Zapněte výstražná světla, a pokud to dovolí situace, ihned postavte na silnici varovný trojúhelník. Řádné označení místa dopravní nehody považují dopravní policisté z pohledu bezpečnosti za naprostý základ.
  2. Došlo-li ke zranění posádky, volejte záchrannou službu na lince 155. Jakmile to půjde, kontaktujte Policii ČR na lince 158. Ta vyrozumí správce příslušné honitby, který přijede a o zvěř se postará.
  3. Kontaktujte asistenční linku pojišťovny. Případně využijte Linku pomoci řidičům – 1224. Informaci o telefonních číslech najdete na tzv. zelené kartě. Když tomu nebude nic bránit, následky srážky pro pojišťovnu vyfoťte nebo pořiďte video. Pojišťovna zařídí rovněž odtah nepojízdného vozidla.
  4. Zraněnou zvěř ze silnice sami neodklízejte, protože může způsobit zranění pro změnu ona vám.
  5. V žádném případě není možné si sraženou zvěř ponechat!. Právo manipulace mají myslivci. Ponechání si zvířete by z pohledu zákona mohlo být hodnoceno jako pytláctví. 
(rp,jihomoravskenovinky.cz,foto:arch.)Půjdete-li k volbám, koho budete volit ve druhém kole prezidentské volby?