Svátek má: Jana

Regiony

Velikost textu:

Nový animovaný videoklip Univerzity obrany

Nový animovaný videoklip Univerzity obrany

Univerzita obrany přichází s novým animovaným videoklipem, kterým cílí na uchazeče o vojenské studium na jediné vojenské vysoké škole v ČR.

Z klipu
8. března 2019 - 11:00

Ve videu z dílny pražské společnosti Krutart je hlavním hrdinou středoškolský student Tom, který se rozhoduje o studiu na Univerzitě obrany. Na konci klipu se změní ve studenta ve vojenské uniformě.

„Objevíme v tobě, co ani nevíš, že v sobě máš.“ říká klip a motivuje tak středoškoláky k rozhodnutí začít studovat vysokou školu v uniformě a nastartovat tím kariéru důstojníka Armády ČR. Animovaný klip představuje Univerzitu obrany jako vysokou školu, která studentům pomůže ve volbě správného studijního zaměření a poskytne jim podporu v jejich studiu (studenti fakulty vojenského leadershipu a fakulty vojenských technologií mají první rok společného studia, v rámci kterého si volí budoucí specializaci. Tímto systémem se škola snaží vyprofilovat u svých studentů opravdový zájem o budoucí studijní a profesní zaměření a předcházet odchodům ze špatně zvoleného studijního oboru).

Videoklip seznamuje potenciální uchazeče s hlavními pozitivy studia na této univerzitě, jako jsou týmové prostředí, ve kterém si studenti navzájem pomáhají, moderní sportovní zázemí, ekonomické zajištění během studia a garance zaměstnání v Armádě ČR po jeho absolvování. Klip se ptá uchazečů, jaké jsou jejich priority a předkládá jejich možný výčet - nezávislost, kariéra, vysoký plat či služba vlastní zemi. V závěru vybízí zájemce, aby zvážili svoje schopnosti, a v nadsázce je vyzývá, aby „mašírovali na UNOB“.

Středoškolákům se tímto novým videoklipem dostává do povědomí další možnost, kam pokračovat po střední škole.Univerzita obrany je jediná vojenská vysoká škola v ČR se sídlem v Brně, kde má rektorát univerzity a dvě fakulty – fakultu vojenského leadershipu a fakultu vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví sídlí v Hradci Králové. Škola připravuje především budoucí vysokoškolsky vzdělané vojenské profesionály pro ozbrojené síly v manažérských, technických a zdravotnických oborech.

Většina studijních programů jsou souvislé pětileté a šestileté vojenské magisterské programy. Společné pro všechny vojenské studijní programy je výuka jazyků a sportu po celou dobu studia, výrazná profesní příprava a zaměření na budoucí práci v Armádě ČR. Studium na Univerzitě obrany je založeno na výrazně týmovém prostředí, hodnotícím a motivačním systému studia a individuálním přístupu ke každému studentovi. Studenti Univerzity obrany se učí jednat a rozhodovat ve složitých situacích a zvládat fyzickou a psychickou zátěž. Praktické zkušenosti získávají na stážích u vojenských útvarů a při pobytech na zahraničních univerzitách a vojenských cvičeních. V rámci volných kapacit vzdělává také civilní studenty ve prospěch bezpečnostního systému státu, obranného a bezpečnostního průmyslu.

Jihomoravskenovinky.cz informoval dr. Vladimír Šidla, CSc., tiskový mluvčí. Univerzita obrany.

(jv,jihomoravskenovinky.cz,foto:arch.)