Svátek má: Drahoslava

Regiony

Velikost textu:

Po 13 měsících se v Brně otevřela Zábrdovická ulice

Po 13 měsících se v Brně otevřela Zábrdovická ulice

Brňané opět projedou Zábrdovickou ulicí do východní části města. Kompletní rekonstrukci tramvajové trati a komunikací včetně všech inženýrských sítí se podařilo stihnout před plánovaným termínem. Ulice se po 13 měsících otevřela individuální i hromadné dopravě 30.listopadu. 

Zábrdovická ulice
2. prosince 2019 - 11:00

Stavební zakázka je investičním záměrem statutárního města Brna (zastoupeno společnostmi Brněnské komunikace a Brněnské vodárny a kanalizace) a spoluinvestorů Dopravního podniku města Brna, Technických sítí Brno a Tepláren Brno. Kompletní rekonstrukce úseku od křižovatky Cejl, Vranovská po zastávku Vojenská nemocnice byla zahájena 20. října 2018.

„Stavbu se podařilo téměř o měsíc a půl zkrátit, původní termín kompletního zprovoznění byl v polovině ledna 2020. K rychlejšímu dokončení stavby došlo i přes některé nepředvídatelné okolnosti, jako byl například havarijní stav plynárenského zařízení. Velký podíl na zkrácení má především zhotovitel, který byl tvořen společnostmi FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Dopravní stavby Brno, s.r.o. a EUROVIA CS a.s.,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková.


„Rekonstrukce komunikace byla klíčová i s ohledem na plánovanou výstavbu části velkého městského okruhu Tomkovo náměstí a Rokytova, protože přes opravenou Zábrdovickou povede při výstavbě objízdná trasa. Náklady na celý projekt činí 194 milionů korun. V rámci stavby se velmi dobře osvědčila spolupráce s Poradním sborem Rady města Brna pro bezbariérové Brno. Konzultace bezbariérových řešení v projektové dokumentaci probíhaly již v rámci příprav a pokračovaly i při realizaci stavby, kde jsou již řešeny detaily přímo se zhotovitelem,“ uvedl radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

Opravy kanalizace a vodovodu

Součástí prací byla i rekonstrukce stávající kanalizace a vodovodu, které již byly na hranici životnosti. Opravy přinesou zlepšení odtokových poměrů v kanalizační síti a současně dojde ke zkvalitnění  stavu zásobování pitnou vodou v zájmové oblasti. V rámci stavby došlo k výměně 316 metrů kanalizace a 519 metrů vodovodů různých profilů. Rekonstrukce vyžadovala v první řadě zbudování provizorních vodovodních řadů a přípojek pro náhradní zásobování dotčených nemovitostí vodou a rovněž zajištění převádění a přečerpávání vod splaškových. V rámci stavby byly rovněž provedeny přeložky plynovodů.

Opravy tramvajové tratě

Dopravní podnik města Brna provedl kompletní rekonstrukci tramvajové trati. Ta obnášela výměnu kolejnic v křižovatce Cejl–Vranovská a v úseku Cejl–Zábrdovická, včetně odhlučnění a montáže pryžových bokovnic a antivibračních pásů, které významně přispějí ke snížení hlučnosti provozu na trati. Zastávka Vojenská nemocnice přinese větší komfort pro cestující, je nově bezbariérová a opatřená elektronickými panely pro lepší informovanost veřejnosti o aktuální situaci v provozu i mimořádných událostech.

„Uzavírky jsme využili i pro rekonstrukci navazující trati v ulici Bubeníčkova, jedná se o 720 metrů dlouhý úsek mezi zastávkou Vojenská nemocnice a křižovatkou s ulicí Rokycanova,“ uvedl generální ředitel DPMB Miloš Havránek.Most a potrubní lávka přes Svitavu

Během rekonstrukce mostu přes řeku Svitavu, který od svého vzniku v roce 1942 poprvé prošel většími úpravami, Brněnské komunikace zajistily sanaci stávající nosné konstrukce včetně sanace spodní stavby, výměnu konstrukce vozovky a chodníkových ploch. Teplárny Brno na místo původního parovodu vybudovaly nový horkovod v délce 1380 m. Práce zahrnovaly zřízení nové potrubní lávky přes řeku Svitavu, která v místě zůstane, bude nadále současně sloužit pro pěší, a uvolní tak prostor na přilehlém mostě pro další dopravu.

Komunikace

Projekt zahrnoval opravy jízdních pruhů místních komunikací v ulici Cejl a Zábrdovická a Cejl–Vranovská, na kterých pracovaly z pověření statutárního města Brna Brněnské komunikace. Součástí bylo i odvodnění komunikace, uliční vpusti, obnova stávajících chodníků a sjezdů. V rámci stavby došlo i k úpravě vjezdu na parkoviště a vjezdu do Vojenské nemocnice a k úpravě stávající cyklostezky. Vítanou úpravou je rozšíření jízdního pruhu ve směru do centra, kdy budou osobní vozy plynule projíždět paralelně s tramvajemi, nikoli po kolejích.

Rozvody a osvětlení

V souvislosti s rekonstrukcí tramvajové tratě a jednotlivých komunikací patřila do výčtu prací i rekonstrukce kabelových rozvodů a veřejného osvětlení v gesci Technických sítí Brno. Vybudování nového veřejného osvětlení zahrnovalo mimo jiné postavení pěti stožárů nebo pokládku kabelů. Na trakčních stožárech bylo nainstalováno celkem 27 světelných míst osazených pomocí výložníků.  V celém rekonstruovaném úseku byla použita LED svítidla, úpravou prošly tři rozváděče.

Náklady na celý projekt činí 194 mil. Kč. Zhotovitelem stavby je sdružení společností FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. a Dopravní stavby Brno, s.r.o. a EUROVIA CS a.s.

Ulice se pro individuální dopravu uzavřela 20. října 2018, pro MHD o dva dny později. V průběhu rekonstrukce řidiči individuální dopravy využívali náhradní trasy po silnicích I/42 a I/50 nebo například ulicemi Koliště, Křenová a dalšími. V městské hromadné dopravě si výluka vyžádala úpravu tras 17 linek.

Jihomoravskénovinky.cz informovala Mgr. Hana Tomaštíková, tisková mluvčí DPMB, a.s..

(red,jihomoravskenovinky.cz,foto:arch.)