Svátek má: Jarmila

Regiony

Velikost textu:

Povodí Moravy těží sedimenty na konci vzdutí brněnské přehrady

Povodí Moravy těží sedimenty na konci vzdutí brněnské přehrady

Brněnská přehrada má na zimu sníženou vodní hladinu na zimní úroveň. Snížené hladiny využilo Povodí Moravy k těžbě sedimentů ve Veverské Bítýšce kvůli udržení plavební hloubky pro lodě Dopravního podniku města Brna.

Těžba sedimentu
21. ledna 2023 - 11:00

Nízká hladina umožnila také čištění česlí na hrázi vodní nádrže.

V listopadu zahájili vodohospodáři snižování hladiny v brněnské přehradě na tzv. zimní hladinu. Ta je o čtyři metry nižší, než je maximální hladina zásobního prostoru. Hlavním důvodem pro snížení hladiny je vytvoření dostatečné rezervy pro zachycení zvýšených průtoků v období jarního tání a snížení rizika poškození hradicích konstrukcí při zamrznutí hladiny. Nižší hladinu Povodí Moravy letos využilo k těžbě sedimentů na konci vzdutí a čištění česlí na hrázi vodního díla.

V lednu Povodí Moravy zahájilo těžbu sedimentů z obratiště lodí na konci vzdutí brněnské přehrady. Důvodem těžby je udržování potřebné plavební hloubky pro plavbu lodí. „Povodí Svratky patří k oblastem, které bylo postižené kůrovcovou kalamitou a po vykácení lesních porostů v povodí se ve zvýšené míře začala projevovat eroze půdy. Splachy půdy z povodí Svratky se dostávají do brněnské přehrady, proto musíme v častějších intervalech provádět těžbu sedimentů na konci vzdutí vodní nádrže. Sedimenty v této části nádrže snižují plavební hloubku, což by mohlo činit potíže lodím během plavební sezóny,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Vodohospodáři s pomocí kráčejících bagrů během čtrnácti dnů odtěžili z obratiště přibližně dva tisíce kubíků usazeného materiálu. Odstranění sedimentů napomůže bezpečnosti lodního provozu a bude mít příznivý vliv i na kvalitu vody v nádrži. Před kůrovcovou kalamitou probíhala těžba v intervalech po pěti i více letech, v současnosti musí vodohospodáři sedimenty z obratiště těžit každé dva až tři roky.   

Na konci ledna se těžká technika vodohospodářů přesune po proudu směrem k Panáčkově skále. I v těchto místech proběhne těžba sedimentů, které by mohly komplikovat lodní dopravu.Sníženou hladinu využilo Povodí Moravy také k čištění česlí na hrázi brněnské vodní nádrže. Během třídenní akce specializovaný tým potápěčů vyčistil česle u horních výpustí. Česle zachytávají množství zejména dřevní hmoty, která se k hrázi dostává v době zvýšených průtoků. Materiál odstraněný z česlí sbíral z hladiny jeřáb s pomocí speciálního drapáku. Čištění česlí trvalo tři dny.

Snižování hladiny ve vodní nádrži Brno provádí Povodí Moravy každoročně. Důvodem je prevence před zimními a jarními povodněmi z důvodu rychlého tání sněhové pokrývky a ochrana hradicích konstrukcí před ledovými jevy. Vždy počátkem listopadu začnou vodohospodáři snižovat hladinu, aby se dostali na kótu 225 m n. m. (4 metry pod maximální hladinu zásobního prostoru). Napouštění nádrže bývá zahájeno operativně dle hydrologické situace především s ohledem na výskyt sněhové pokrývky v povodí. Povodí Moravy zpravidla napouštění zahajuje v druhé polovině února. Předpouštění – zvyšování retenčního objemu nádrže je nezbytné i v období bez sněhové pokrývky, neboť v případě větších srážek nedochází v zimních měsících k zadržení vody v krajině, krajina je bez vegetace a dochází k rychlému povrchovému odtoku, zejména po zmrzlé půdě.  

Jihomoravske novinky.cz informoval  Petr Chmelař, tiskový mluvčí Povodí Moravy s.p..

(rp,jihomoravskenovinky.cz,foto:povodimoravy)Nejčtenější

Souhlasíte s tvrzením premiéra Fialy, že jsme ve válce?

Ano
transparent.gif transparent.gif
34%
Ne
transparent.gif transparent.gif
66%