Svátek má: Matouš

Regiony

Velikost textu:

Šimek: Rozhodnutím dopravních odborů jsem zklamán

Šimek: Rozhodnutím dopravních odborů jsem zklamán

Vedení dopravních odborů vyzvalo ke stávce kvůli mzdám řidičů linkových autobusů. Řidiči v některých krajích zatím nedostali přidáno podle schváleného nařízení vlády. O konkrétním datu stávky se rozhodne nejspíše 23. března.

Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje
17.březen 2017 - 11:00

Hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek je rozhodnutím dopravních odborů překvapen a zklamán.

„Rozhodnutím odborů jsem zklamán. Na  jednání, kde jsme opět podrobně vysvětlili dopravcům i zástupcům odborů, v jaké složité právní situaci se náš kraj nachází, byly nabídnuty varianty řešení i stanoven další společný postup. Jednání bylo věcné, bez emocí, a nyní se z tisku dozvídám, že kraj se k problému staví liknavě.

Znovu opakuji, že Jihomoravský kraj situaci spojenou s navýšením mezd od samého počátku velmi aktivně řeší, přestože nastala rozhodnutím vlády. Proběhlo několik jednání u nás na krajském úřadu a také já jsem tento problém vysvětloval jednotlivým členům vlády osobně i prostřednictvím Asociace krajů. Když se po těchto jednáních ukázalo, že vláda nebude na nákladech vzniklých jejím rozhodnutím participovat, hledali jsme řešení v úrovni kraje. Ale je to jen dočasné řešení. Stále trváme na tom, že o systémovém řešení by měla rozhodnout vláda. A v tomto smyslu hodláme dále jednat,“ řekl hejtman Bohumil Šimek.

Dopravci v rámci Integrovaného dopravního systému JMK plní svou zákonnou povinnost a navýšení mezd řidičům jezdícím na linkách v závazku veřejné služby vyplatili. Kraj také dále postupuje v hranicích, které mu umožňuje zákon o zadávání veřejných zakázek, a rozhodl o uvolnění 100 milionů korun na úhradu zvýšených nákladů dopravců v letošním roce. Dopravci si aktuálně vybírají, zda budou pobírat v letech 2017 a 2018 příspěvek 2,85 korun na vozokilometr, či zda příspěvek rozloží na celou dobu trvání smluv. Smlouvy mohou také s třicetiměsíční lhůtou vypovědět.


Je nutné podotknout, že současné nastavení legislativy Jihomoravskému kraji žádné jiné možnosti neposkytuje. Jihomoravský kraj si je vědom provizornosti tohoto řešení, proto se se zástupci dopravců a odborů setkává na pravidelných jednáních u kulatého stolu, z nichž poslední proběhlo včera (14. března 2017) za účasti předsedy Odborového svazu dopravy Luboše Pomajbíka a předsedy jihomoravské pobočky Svazu Libora Weinsteina.

„Na včerejším setkání jsme se společně s odbory i dopravci shodli na přípravě společné výzvy vládě, která jediná může přijít se systémovým řešením. Pevně proto věřím, že odbory na území Jihomoravského kraje budou postupovat v souladu s touto dohodou o společném postupu v koordinaci s krajem a dopravci. Vyhlášení stávky by zbytečně dopadlo na občany jižní Moravy, kteří autobusy IDS JMK pravidelně cestují do práce, do školy či například za zábavou, a vzhledem k výše uvedenému by postrádalo smysl. V tuto chvíli také není známo, jestli se případná stávka dotkne Jihomoravského kraje, a pokud ano, v jakém rozsahu,“ řekl náměstek Roman Hanák.  Jihomoravský kraj má však podepsány smlouvy s dopravci, kteří jsou povinni zajistit dopravní obslužnost.

Jihomoravskenovinky.cz informovala Monika Brindzáková, tisková mluvčí Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

(jv,jihomoravskenovinky.cz,foto:arch.)