Svátek má: Mikuláš

Regiony

Velikost textu:

Sucho jako hlavní téma Jihomoravského společenství

Sucho jako hlavní téma Jihomoravského společenství

Aktuální situace a další vývoj zemědělství na jižní Moravě a v celé republice bylo hlavním tématem dnešního jednání jihomoravských politiků, vědců a byznysmenů v sídle Ústavu globální změny Akademie věd ČR v Brně.

Z jednání
4.únor 2016 - 08:00

Jednání se zúčastnil hejtman Michal Hašek. „Prezentoval jsem pohled a přístupy krajské samosprávy na řešení dopadů sucha na jižní Moravě zejména na naše zemědělství, ovocnářství a vinařství,“ uvedl hejtman Hašek.

Hlavní pozornost byla věnována tématu sucha a problémům způsobených klimatickými změnami. Jak zaznělo v diskusi, ke zmírnění důsledků probíhajících změn klimatu je nutné vypracovat komplexní návrh organizačních, technologických, technických a legislativních opatření.


Jihomoravský kraj z tohoto důvodu pokračuje ve spolupráci s Ústavem výzkumu globální změny Akademie věd ČR při řešení výzkumného projektu Komplexní přístup pro monitorování a zmírnění dopadů sucha v regionu.

Hejtman Hašek zdůraznil, že jde o pokračování společných aktivit z loňského roku, nyní s finanční spoluúčastí 50 tisíc korun. „Cílem projektu je provozovat aktuální monitoring sucha na území kraje a identifikovat konkrétní lokalitu vhodnou pro realizaci opatření ke zlepšení jejich ekosystémových produkčních i mimoprodukčních funkcí a tato opatření navrhnout,“ uvedl hejtman Hašek.

Jak uvedl při své dnešní brněnské návštěvě ministr zemědělství Marian Jurečka, loňské sucho se promítlo do tržeb i do cen zemědělských produktů a kvůli nedostatku krmiv se živočišná výroba prodražuje. „Jižní Morava je z hlediska sucha nejohroženější oblastí. Proto jsme se dohodli, že v nejbližší době vznikne koordinační komise pro sucho, ve které budou zástupci našeho ministerstva, rezortních organizací a Jihomoravského kraje,“ řekl Marian Jurečka.

Komise by měla řešit důsledky klimatických změn v kraji, jako jsou sucho, povodně a eroze půdy. Díky komisi vzniknou pravidla hospodaření v krajině. Zároveň určí konkrétní postupy, jak v krajině pracovat a předcházet důsledkům klimatických změn.  

Jihomoravskenovinky.cz informovala o jednání Mgr. Eliška Holešinská Windová, tisková mluvčí Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

(jv,jihomoravskenovinky.cz,foto:jmk)