Svátek má: Drahoslav

Regiony

Velikost textu:

V Brně v Černých Polích vzniknou dvě atraktivní volnočasové plochy

V Brně v Černých Polích vzniknou dvě atraktivní volnočasové plochy

Rada městské části Brno-sever na své schůzi vybrala zhotovitele obnovy veřejného prostoru i rekonstrukce hřiště při ulici Bieblova. Obě zakázky získala s nejnižší nabídnutou cenou firma SKYSCRAPER spol. s r. o.

Brno, Bieblova
10.duben 2017 - 11:00

Obě plochy, kterých se úpravy dotknou, se nacházejí v sousedství panelového domu na adrese Bieblova 22. K obnově veřejného prostoru dojde na východní straně tohoto domu, v místech, kde do svého odstranění v loňském roce stála nevyužívaná stará kašna. Tu v následujících dnech nahradí jiný vodní prvek, kterým budou takzvaná mlžítka, vhodná pro osvěžení v parných letních dnech.

Na tomto prostranství bude vybudováno také dětské hřiště s pískovištěm, několika herními prvky a s pódiem. Vše bude doplněno mobiliářem jako klasické lavičky či odpadkové koše nebo méně tradiční otočné lavice nebo sedací sety. Dojde také k úpravám povrchu a k sadovým úpravám. Mimo jiné bude vykácena většina stávajících starých a nemocných stromů, které budou nahrazeny novými, obnoveny budou i keře včetně výsadby živého plotu u dětského hřiště.


Druhá řešená plocha se nachází u víceúčelového sportovního hřiště jihozápadně od objektu Bieblova 22. Vedle tohoto hřiště jsou staré betonové pingpongové stoly a travou zarostlé zbytky někdejšího asfaltového hřiště. Po jejich odstranění bude celý prostor obkroužen asfaltovou dráhou pro in-line bruslení. Uvnitř ní se bude nacházet jednak stávající víceúčelové sportoviště, v uvolněném prostoru vedle něj potom částečně zatravněné ostrůvky s cvičebními prvky. Opět nebudou chybět lavičky, tato plocha navíc bude nově doplněna o 20 stromů.

"S realizací bude v obou případech započato přibližně počátkem května, po podepsání smlouvy se zhotovitelem. Nejzazším termínem dokončení je konec září, dá se ale předpokládat kratší doba. Náklady včetně DPH dosáhnou v případě obnovy veřejného prostoru 4 170 000 Kč a v případě rekonstrukce hřiště 2 860 000 Kč," uvedl pro Jihomoravskenovinky.cz  Bc. Martin Ingr, tiskový mluvčí ÚMČ Brno-sever.

(jv,jihomoravskenovinky.cz,foto:arch.)