Svátek má: Drahoslava

Regiony

Velikost textu:

Začalo hodnocení v rámci krajského kola soutěže Vesnice roku 2019

Začalo hodnocení v rámci krajského kola soutěže Vesnice roku 2019

Desetičlenná komise v čele se starostou Křtin Františkem Novotným začala navštěvovat obce přihlášené do krajského kola soutěže Vesnice roku 2019.

Ilustrační foto
3. června 2019 - 11:00

Do soutěže se letos na jižní Moravě přihlásilo celkem 18 obcí (v celé ČR 205).

Tato soutěž, která propaguje venkov s jeho tradicemi a způsobem života, má za cíl upozornit na význam venkova a podpořit občany k účasti na rozvoji svého domova. Přihlášené obce jsou hodnoceny v následujících oblastech: společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry, informační technologie obce a koncepční dokumenty.

Do soutěže se mohou přihlásit obce vesnického charakteru (včetně statutu města a městyse), které mají maximálně 7 500 obyvatel a které mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu.Ocenění obcí:
Hlavní ceny – tzv. stuhy:
 • Zlatá stuha za vítězství v krajském kole
 • Modrá stuha za společenský život
 • Bílá stuha za činnost mládeže
 • Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí
 • Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu

Diplomy:
 • Za moderní knihovnické a informační služby
 • Za vzorné vedené kroniky
 • Za rozvíjení lidových tradic
 • Za kvalitní květinovou výzdobu (tzv. Fulínova cena)
 • Za příkladnou péči o historickou zástavbu obce

Cena naděje pro živý venkov za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích

Nepovinná kategorie:
 • Zlatá cihla v Programu obnovy venkova - ocenění příkladných staveb realizovaných v duchu Programu obnovy venkova

Nepovinná kategorie v JMK:
 • Jihomoravský krajáč – soutěž o tradiční typický místní pokrm

Mimo uvedené ceny komise může udělit i mimořádná ocenění či čestná uznání.

Loni zvítězila v Jihomoravském kraji obec Hrušky z okresu Vyškov, v roce 2017 vyhrál krajské kolo městys Křtiny z Blanenska, starosta František Novotný je letos předsedou krajské komise.

Jihomoravský kraj má v rozpočtu pro soutěž Vesnice roku 1,5 mil. Kč, ze kterých bude hradit finanční dary oceněným obcím a organizační záležitosti spojené s krajským kolem (dopravu krajské komise, grafiku a tisk brožury s nákladem 2 500 kusů, věcné dary a diplomy.) Hodnocení obcí bude probíhat od pondělí 3.6. do pátku 7.6. 2019 se zveřejněním výsledků na tiskové konferenci v Křtinách na zámku v pátek 7.6. 2019 v 16:30.

Soutěž Vesnice roku se poprvé uskutečnila v roce 1995. Jejím vyhlašovatelem je v současnosti Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo zemědělství, Spolek pro obnovu venkova ČR a Svaz měst a obcí ČR. Mezi spolupracující organizace patří Kancelář prezidenta republiky, Ministerstvo kultury, Ministerstvo životního prostředí, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Folklorní sdružení ČR, Sdružení místních samospráv ČR. Další informace najdete na www.vesniceroku.cz

Jihomoravskénovinky.cz informovala Monika Brindzáková, tisková mluvčí Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

(jv,jihomoravskenovinky.cz,foto:arch.