Svátek má: Dorota

Regiony

Velikost textu:

Ostopovice se stanou průkopníkem chytrých řešení v odpadovém hospodářství

Ostopovice se stanou průkopníkem chytrých řešení v odpadovém hospodářství

V obci, která těsně přiléhá k jihozápadnímu okraji Brna, promění hospodaření s odpady. Zavádí zde vyspělý evidenční systém, který samosprávě umožní zohlednit objem vyprodukovaných odpadů.

Trideni odpadu
25. ledna 2021 - 11:00

Obec se tak v Jihomoravském kraji stává jedním z lídrů odpadového hospodářství.

Nový evidenční systém v Ostopovicích přináší občanům praktický a přehledný systém evidence pytlového svozu separovaných složek odpadu.

Vyšší přehled, více peněž

Zavedení evidenčního systému již nyní výrazně zvýšilo přehled obce o odpadech. Především však díky evidenci sběru separovaných složek odpadu došlo k tomu, že se jejich množství velmi výrazně zvýšilo – třeba u plastů na více než trojnásobek. A to obci přineslo i znatelně vyšší příjmy od společnosti EKOKOM.

Cesta ke spravedlivějšímu systému

„Rádi bychom zavedli vážení směsného komunálního odpadu z jednotlivých domácností a poplatek za odpad stanovili pro jednotlivé domácnosti podle skutečně vyprodukovaného množství odpadu,“ vysvětluje starosta obce Jan Symon a doplňuje: „Naším cílem je zavést spravedlivý systém odpadového hospodářství. Ten dnešní je totiž postaven na solidaritě těch, kteří se chovají zodpovědně a třídí, s těmi, kteří to nedělají. Chceme to tím, že začneme odpad z domácností vážit, změnit. Někdo říká, že to povede ke vzniku černých skládek. Nevylučuji, že se najde někdo, kdo bude chtít systém obejít, ale jsem přesvědčen, že naše společnost již vyspěla natolik, že podobné chování bude výjimečné.“  

Bioodpady se vytřídí v obci

Přístup Ostopovic je inovativní i v přístupu k bioodpadům. Obec totiž provozuje komunitní kompostárnu, kam mohou občané bezplatně uložit svůj odpad ze zahrad. Vzniklý kompost pak obec používá na údržbu zeleně v obci. Samospráva též do domácností bezplatně poskytla 250 kompostérů. A občané si zde také můžou zdarma půjčit výkonné drtiče, kterými zpracují dřevní hmotu ze svých zahrad. U všech bytových domů v obci jsou pak k dispozici komunitní kompostéry. Veškerý kompostovatelný odpad, který se v obci vytřídí, zde také zůstává a nikam se nemusí převážet. To představuje velkou úsporu na nákladech odpadového hospodářství, a také úlevu pro životní prostředí.

Jednoduché fungování

Systém ECONIT, který Ostopovice zavedly je součástí komplexního partnerství obce a společnosti JRK. Systém funguje jednoduše; jeho hardwarová část představuje nástroj na sběr dat – tedy mobilní terminál, který načítá QR kódy, a ta softwarová zase pracuje s daty. Technologie je přizpůsobená na míru obci Ostopovice.


O společnosti JRK Česká republika:
Firma nabízí nápaditá řešení, jak zlepšit nakládání s odpady. Má tři hlavní poslání: maximalizaci úrovně třídění, předcházení vzniku odpadu a dlouhodobou spolupráci se samosprávami. Aby toho dosáhla, tak nabízí komplexní partnerství v odpadovém hospodářství a řešení na míru pro každou obec.

Jihomoravskénovinky informoval Filip Poštulka , tiskový mluvčí JRK.

(rp,jihomoravskenovinky.cz,foto:jrk)