Svátek má: Nataša

Komentáře

Jiří Valenta

člen Zastupitelstva Plzeňského kraje

Veřejné zakázky jsou společenskou prioritou

Je jasné, že již na jaře bude možno a také nutno zadat obrovské množství veřejných zakázek.

Do této doby se však musí naše vláda pokusit o parlamentní prosazení komplexní novely zákona, který se zadávacím řízením přímo zaobírá. Jeho konečná podoba však není doposud známa a celý legislativní proces tak začal nabírat časový skluz.

Zejména proto budou radnice a další státní či obecní úřady vypisovat soutěže ještě podle stávající úpravy, ale na straně druhé, v dubnu, kdy by mělo dojít již k nabytí platnosti nové úpravy, jak stanovila Evropská komise, nebudou vědět "kam skočit dříve". Na nastudování nových pravidel, podle kterých by se měla  rozdělovat suma vyšší než pět set miliard korun, bude potom pouze několik týdnů. Dá se říci, že ministerstvo pro místní  rozvoj v tomto ohledu poměrně zaspalo, i když nyní slibuje zjednodušení a také zkultivování celého procesu zadávacího řízení.

Dalším údajným pozitivem by měly býti novinky, které umožňují zadavateli například nesoutěžit již výhradně na nejnižší nabídnutou cenu či se odstraní povinnost ke každé nabídce vyhotovovat protokol. Osobně se však takovéhoto přílišného rozvolnění, společně s mnohými odborníky, obávám. Stát namísto vyžadování plnění striktních povinností nyní v mnohých případech již "pouze doporučuje”,a to by mohlo být při vynalézavosti některých rádoby podnikatelů velice kontraproduktivní.

V  jiných případech se novela zákona snaží, bohužel, opětovně zajišťovat takové podmínky, které dříve umožňovaly "ušít veřejnou zakázku někomu tzv. na míru". Ruší se i "blacklist - seznam hříšníků"  dodavatelů, což je přirozeně dobrá zpráva, ale jen pro ty firmy v  něm doposud zapsané. Každý zadavatel bude mít nově vlastní seznam, z něhož se bude moci každý hříšník dostat velice snadno, například, když uvede, jaká opatření přijal ke své nápravě. Je jasné, že většina zadavatelů do potenciálních soudních sporů raději nepůjde, a dotyčného kandidáta na zakázku, z "černého seznamu" raději sama rychle vymaže.

Problémů je a bude nepochybně více, zejména, když novela prošla ve sněmovně teprve tzv. prvním čtením a nyní se čeká na pozměňovací návrhy poslanců.

Podle některých médií se už údajně mnoho kompetentních úředníků vyjádřilo, že svoji práci raději opustí, než aby s novým zákonem dále pracovalo. I když může jít, v tomto ohledu, čistě o subjektivní postoje jednotlivců, posilované zlobovanými novináři, nebo o jejich strach "z nového" jedno je zcela nesporné. Fakt, že se loni v ČR vypisovaly veřejné zakázky ve výši 586 miliard a rozděleno jich bylo za 436 miliard korun, nemůže nechat nikoho s přístupem zodpovědného hospodáře zcela "v klidu" a je třeba se mít v celém procesu přijímání zákona velice "na pozoru"!

Jiří Valenta