Svátek má: Nataša

Komentáře

Jiří Valenta

člen Zastupitelstva Plzeňského kraje

Vysokorychlostní internet do roku 2020 všem?

Mezi laickou i odbornou veřejností se začíná intenzivně diskutovat podpora rozvoje vysoko a superrychlostního internetu.

Ta je promítnuta do „Národního plánu rozvoje sítí nové generace“, a měla by být v ČR zrealizována do roku 2020. Vychází z cíle Evropské komise a relevantního materiálu „Digitální agenda pro Evropu“ s tím, že by měl být zajištěn všem občanům ČR, tedy nově ještě půlmilionu domácnostem, přístup k vysokorychlostnímu internetu s přenosovou rychlostí 30 Mbit/s a polovině z nich s rychlostí alespoň 100 Mbit/s.

V úzké souvislosti s ambiciózním cílem, který je u nás zakotven ve strategii „Digitální Česko 2.0“, by mělo v praxi docházet ke snižování rozdílů mezi jednotlivými regiony a následně tak nejen k zlepšování života občanů i podnikatelů, ale také ke zvýšení konkurenceschopnosti obcí a regionů.

Retrospektivně lze konstatovat, že dosavadní pokrytí území ČR internetem bylo a je doposud realizováno bez veřejné podpory a tomu také odpovídá jeho struktura a charakter. Považme, že například v některých venkovských a příhraničních oblastech má přístup k vysokorychlostnímu internetu pouze 4% obyvatel, z čehož je patrno, že zde „všemocná ruka trhu“, jako v poslední době často i jinde, jaksi selhává.

K plné objektivně dodávám, že k chvályhodné snaze dochází až poté, co stát dlouhodobě nekonal a zejména ekonomicky nemotivoval soukromé investory k vložení jejich vlastních investic do rozvoje internetového připojení, a to na území celého státu.

Nyní má dotační obnos činit nemalých 14 miliard korun a z tohoto důvodu začíná vyvolávat u oborových podnikatelů výrazné emoce.  Je ale na státu, aby zabezpečil používání vždy jen těch slušných metod a nástrojů, které poté vedou k zisku samotné dotace. Ta nemůže sloužit k podpoře úspěšnějšího podnikání, není nároková a nebude plošná. Zásadním algoritmem tohoto dotačního procesu se musí stát snaha o reálný přínos české ekonomice.

Ministerstvo průmyslu a obchodu nyní garantuje, že se zasadí o to, aby v celém projektu nedocházelo ke snahám o vytlačování malých investorů a také o to, aby investice, doposud realizované soukromým sektorem, nebyly touto podporou dotčeny. Obdobně je nutno zajistit, že dotované technologie musí být kompletně, po celou dobu udržitelnosti, fyzicky přístupné kontrolám auditních a kontrolních orgánů tak, aby se již v zárodku předcházelo rozličným hospodářským excesům, kterých je na tuto malou zemi již nepřiměřeně mnoho.

A na závěr důležitá informace pro všechny zájemce o dotaci. První výzvy jsou plánovány, podle vyjádření náměstka MPO Karla Novotného na sněmovním Podvýboru pro ICT průmysl a eGovernment, na čtvrtý kvartál tohoto roku a žádat bude možno o veřejnou podporu od jednoho do dvou set milionů korun. Obligatorním regionem se, pro první výzvy, bude rozumět padesát sedm strukturálně postižených obcí s rozšířenou působností, dle usnesení vlády č. 344/2013.

Je přirozené, že vybírány by měly být nejvýhodnější projekty, a to na základě soutěže, za předem transparentně zveřejněných pravidel a za stejných podmínek pro každého zájemce.

Jiří Valenta